eslogo


Piedalies un ietekmē!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Sabiedrības integrācija 2003

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 89351 EUR / 62 796.24 LVL;
Projekta īstenotājs: Sorosa fonds - Latvija
Īstenošanas vieta: Latvija
Juridiskā adrese: Alberta iela 13 Rīga, LV-1010