Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > PHARE 2002-2005 > Sabiedrības integrācija 2003 > Mainīgās identitātes: etnisko grupu mobilizēšanās [..]

eslogo


Mainīgās identitātes: etnisko grupu mobilizēšanās un sabiedrības etniskās struktūras izmaiņu ietekme uz sabiedrības integrāciju

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Sabiedrības integrācija 2003

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 38170 EUR / 26 826.03 LVL;
Projekta īstenotājs: LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Īstenošanas vieta: Latvija: Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils, Rēzekne, Krāslava, Jelgava
Juridiskā adrese: Akadēmijas laukums 1 Rīga, LV-1940