eslogo


„Daudzbalsīgā vēsture"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Sabiedrības integrācija 2005

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 14003,46 EUR / 9 841.69 LVL;
Projekta īstenotājs: Atklātais sabiedriskais fonds "Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds"
Īstenošanas vieta: Latvija, dažādu rajonu skolas
Juridiskā adrese: Strēlnieku laukums 1, Rīga, LV-1050