eslogo


„Piedalies! 2"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Sabiedrības integrācija 2005

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 63946,8 EUR / 44 942.07 LVL;
Projekta īstenotājs: Jelgavas dome
Īstenošanas vieta: Zemgales reģions, Jelgava
Juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001