Home > PHARE 2002-2005 > Sabiedrības integrācija 2005 > „Čigāni vietējā sabiedrībā un skolā"

eslogo


„Čigāni vietējā sabiedrībā un skolā"

Extended view
Source of Funding: PHARE 2002-2005
Program: Sabiedrības integrācija 2005

Search projects
Amount of Grant Awarded: 98656,98 EUR / 69 336.52 LVL;
Project Promoter: Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs"
Place of implementation: Ilūkste, Maltas pagasts (Rēzeknes raj.), Vārkavas novads (Rožkalnu un Upmalas pagasti) - vietas, kur piedāvātais integrācijas modelis tiks uzsākts šī projekta laikā. Aiviekstes pagasts (Aizkraukles raj.), Jelgava, Jēkabpils, Pļaviņas, Preiļi, Valmiera, Vārkavas pagasts (Preiļu raj.), Vilpulkas pagasts (Valmieras raj.), Vircavas pagasts (Jelgavas raj.) - vietas, kur piedāvātais modelis tiks nostiprināts un paplašināts (ieviests 2003.-2005. gadā).
Legal address: Rīgas iela 216 b, Jēkabpils, LV-5202