eslogo


„Mēs savai valstij"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Sabiedrības integrācija 2005

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 96118,78 EUR / 67 552.66 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība „Izglītības attīstības centrs"
Īstenošanas vieta: Rīga un 15 skolas ar dažādu mācību valodu no dažādiem Latvijas reģioniem
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 34a-8, Rīga, LV-1010