Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > PHARE 2002-2005 > Sabiedrības integrācija 2005 > „Latgales poļu skolas - dažādu tautību skolotāju, [..]

eslogo


„Latgales poļu skolas - dažādu tautību skolotāju, skolēnu un viņu ģimenes locekļu savstarpējās sapratnes un sadarbības veicinātājas"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Sabiedrības integrācija 2005

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 44225,36 EUR / 31 081.76 LVL;
Projekta īstenotājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, J.Pilsudska Poļu vidusskola
Īstenošanas vieta: Aizkraukles, Madonas, Cēsu, Valmieras, Valkas, Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Jēkabpils rajons un Valgas pilsēta
Juridiskā adrese: Varšavas iela 2, Daugavpils, LV-5400