Начало > Источники финансирования

eslogo


„Vienas mājas - viena valoda"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: PHARE 2002-2005
Программа: Sabiedrības integrācija 2005

Поиск проектов
предоставил финансирование: 16652,18 EUR / 11 703.22 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Resursu centrs sievietēm „Marta""
Место реализации: Rīga
Юридический адрес: Brīvības iela 183/2-30, Rīga, LV-1012