esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Valsts, tie esam mēs!

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Mērķis – veicināt kvalitatīvi aktīvu Rīgas pilsētas un reģiona nevalstiskā sektora konsolidāciju un rosināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Mērķa grupas: □ tiešā - 6 nevalstisko organizāciju biedri, kopā 120 dalībnieki □ Netiešā – sabiedrības daļa, kuras dzīves kvalitātes uzlabošanai ir vērsta NVO darbība, kā arī pārējā sabiedrība kopumā, jo tiek realizētas visas demokrātiskās sabiedrības intereses Iesaistītās puses: □ iesniedzējs – Bāreņu biedrība „Saules bērni” □ partneris – Biedrība „Projekts Videoatmiņa” Vieta un laiks – Rīga, īstenošanas laiks 11 mēneši Aktivitātes - ārvalstu prakse un sadarbības modeļa izstrāde un tās apkopojums, intervijas ar ekspertiem, 6 semināri un noslēguma konference par rezultātiem, darba grupas par iespējam iesaistīties lēmumu pieņemšanā, NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana, rezultātu izvērtēšana Aktualitāte - NVO zināšanas un prasmes bieži ir nepietiekamas, lai aizstāvētu savas intereses, tāpēc aktivitātes orientētas uz NVO biedru iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas Rezultāts – piedalīšanās lēmumu pieņemšanā un ietekmēšanā, kā arī izmaiņas sabiedrības viedoklī par NVO darbību, kura vērsta tikai uz šauru savas organizācijas interešu aizstāvību.

Project results: Projekta īstenošanas laikā izpētīta ārvalstu pieredze - noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Beļģiju, kurā piedalījās 5 cilvēki. Izveidots ārvalstu prakses apkopojums un ierakstītas video intervijas ar ārvalstu ekspertiem par interešu aizstāvību lēmumu pieņemšanas procesā - sagatavoti 200 DVD diski, Notikušas 11 darba grupu sanāksmes par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, katrā sanāksmē piedalījušies 24 projektā iesaistīto organizāciju biedri. Izveidotas 6 video intervijas ar ekspertiem par interešu aizstāvību un sabiedrības iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un tās izvietotas YouTube. Mājas lapā www.barenubiedriba.lv izveidota sadaļa par projekta norisi, kurā ievietota informācija 8 reizes. Notikuši 6 apmācību semināri - "Komunikācija un līdzdalība", "Iesaiste Valsts pārvaldē", kā arī noslēguma konference. Projektā iesaistītās NVO nosūtījušas MK savu pieteikumu parakstīt NVO un MK sadarbības memorandu, kas notiks 2013. gada 1. februārī.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Last change: 2015-06-12
ESF Funding: 33 040.53 EUR / 23 221.02 LVL;
  • ESF Funding: 30 420.42 EUR / 21 379.59 LVL;
  • ESF private funding: 2 620.11 EUR / 1 841.42 LVL;
Total ESF spent: 33 494.14 EUR / 23 539.82 LVL;
  • ESF spent: 30 838.05 EUR / 21 673.10 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 656.09 EUR / 1 866.71 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/038
Project Promoter: Bāreņu biedrība "Saules bērni"
Partner(s): Projekts „Videoatmiņa”
Start date of project: 01.02.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Katrīnas iela 12, LV 1045, Rīga
Legal address: Lienes iela 7-3, Rīga, LV-1009
Phone: 67099805
Fax: 67099805
www: http://www.barenubiedriba.lv
Status: Pabeigts