Plānotās iepirkuma procedūras 2019.-2020.gadā

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Iepirkuma priekšmets

Plānotais iepirkuma procedūras izsludināšanas mēnesis

Procedūras veids

Izglītojoši pasākumi par sociālās atstumtības un diskriminācijas novēršanas jautājumiem

2019.gada janvāris

Iepirkums PIL 10.panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā

Higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām

2019.gada marts

Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)

Vidusposma izvērtējums

2019.gada aprīlis

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā

Pārtikas preču komplektu maziem bērniem piegāde vistrūcīgākajām personām 2019.gada jūnijs

Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)

Mērķa grupas motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu īstenošana 2019.gada jūnijs

Iepirkums PIL 10.panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā

Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām

2019.gada septembris

Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu

2019.gada septembris

Iepirkums PIL 10.panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā

Higiēnas preču komplektu maziem bērniem piegāde vistrūcīgākajām personām 2019.gada oktobris

Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)

Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai 2019.gada decembris Iepirkums PIL 10.panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā
Mērķa grupas motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu īstenošana 2020.gada jūlijs

Iepirkums PIL 10.panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā

 

Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktais iepirkums