Начало > Источники финансирования

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Jaunā ģimene kā jauns uzņēmums: veiksmes stratēģija

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Projekta „Jaunā ģimene kā jauns uzņēmums: veiksmes stratēģija” mērķis ir biznesa pieejas izstrāde un ieviešana jauno ģimeņu ar bērniem veidošanai un attīstīšanai. Pieeja veidota, balstoties uz izstrādātu izglītojošu-konsultatīvu programmu, kuru turpmāk varēs multiplicēt ar moderatoru palīdzību, kuri apmācīti un sagatavoti no aktīvākiem šī projekta dalībniekiem.


Projekta apraksts:

Projekta „Jaunā ģimene kā jauns uzņēmums: veiksmes stratēģija” mērķis ir biznesa pieejas izstrāde un ieviešana jauno ģimeņu ar bērniem veidošanai un attīstīšanai. Pieeja tiks veidota, balstoties uz izstrādātu izglītojošu-konsultatīvu programmu, kuru turpmāk varēs multiplicēt ar moderatoru palīdzību, kurus paredzēts apmācīt un sagatavot no aktīvākiem šī projekta dalībniekiem.

Projekta mērķu grupa ir jaunie vecāki līdz 25 gadiem. Projekta rezultātā tiks izstrādāts un aprobēts pasākumu komplekss, kas ļaus jaunajiem vecākiem apzināti pārvaldīt savu ģimenes dzīvi, noteikt konkrētus mērķus, izstrādāt reālus plānus to sasniegšanai, mobilizēt pieejamos resursus un kontrolēt plānoto pasākumu izpildi. Biznesa pieeja ģimenes dzīvei ir balstīta uz pieņēmumu, ka jebkurš cilvēks var kļūt par uzņēmēju gan attiecībā uz savu privāto dzīvi, gan uz savu ģimeni.

Apakšprojekta īstenošanas vieta – Rīga. Informācijas par projektu un izglītojošās-konsultatīvu programmu izplatīšana un turpmāka programmas ieviešana plānota visos Latvijas reģionos.

Galvenās aktivitātes - izglītojošās-konsultatīvās programmas detalizēta izstrāde; programmas mācību moduļa pilotversijas realizācija; treneru–konsultantu un moderatoru sagatavošana un apmācība; seminārs par Šveices pieredzi uzņēmējdarbības pieejas ieviešanā ģimenes dzīvē; projekta publicitāte.

Projekta plānotie rezultāti –izglītojošas-konsultatīvas programmas izstrāde, tai skaitā metodiskie materiāli vadītājiem un mācību materiāli dalībniekiem; 8 treneru-konsultantu sagatavošana; programmas pilotrealizācija grupā ar nemazāk par 35 dalībniekiem; publicitātes pasākumu realizācija visā Latvijā; programmas tālākās izplatīšanas plāna izstrāde.Результаты проекта:
  • Izveidota un 40 stundu seminārā apmācīta treneru–konsultantu un moderatoru komanda (astoņas personas), kas bija atbildīga par programmas izstrādi un ieviešanu;
  • Izstrādāta 24 nodarbību izglītojošā – konsultatīvā programma „Jaunā ģimene kā jauns uzņēmums: veiksmes stratēģija", sagatavoti mācību izdales materiāli dalībniekiem un metodiskie materiāli treneriem;
  • Programmas nodarbībās (24 latviešu un 24 krievu valodā) piedalījušies 42 mērķa grupas pārstāvji, kuri apguva uzņēmējdarbības pieeju savas ģimenes dzīves pārvaldīšanai. Katrs dalībnieks sastādīja savas ģimenes ,,biznesa plānu", balstoties uz savām dzīves vērtībām un prioritātēm, apguva konkrētas iemaņas un prasmes tā realizācijai;
  • Pēc apmācībām četriem moderatoriem, kas izvēlēti no dalībnieku vidus, izsniegts sertifikāts, kas tiem ļauj apmācību programmu vadīt patstāvīgi;
  • Novadīti seši semināri par Šveices pieredzi uzņēmējdarbības pieejas ieviešanā ģimenes dzīvē;
  • Projekta ietvaros gūtā pieredze ir motivējusi un iedrošinājusi mērķa grupu uzņemties lielāku atbildību par savas ģimenes dzīves pārvaldīšanu.
Целевая группа: Jaunieši
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 25549.29 LVL / 36 353.36 EUR
Освоенное финансирование: 25065.40 LVL / 35 664.85 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mac-127/22
Исполнитель проекта: Nodibinājums „Baltijas Franšīzes Fonds”
Партнер: Resursu centrs sievietēm "MARTA"
Дата начала проекта: 01.03.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: Rīga
Контактная информация: Elizabetes iela 45/47, Rīga, LV-1010
www: http://www.franchising.lv
Дата утверждения: 27.01.2011.
Период проетка: 01.03.2012.-31.12.2012.