esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Atbalsts senioriem šodien ir rūpes par mūsu rītdienu

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis ir izveidot un uzturēt NVO sadarbības tīklu, lai sniegtu atbalstu pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem Ziemeļvidzemes reģionā, īpaši Rūjienas novadā. Mērķi iecerēts sasniegt aktivizējot, saliedējot, iedrošinot ar labās prakses piemēriem, apmācot un iesaistot pasākuma organizēšanā vairāk nekā 50 NVO aktīvistus un līderus. Projekta ietvaros: 1.divi pieredzes apmaiņas braucieni pa Latviju uz aktīvi strādājošām organizācijām; 2.piecu dienu ilga vasaras nometne, kur organizāciju aktīvisti paaugstinās savas zināšanas un prasmes darbā ar senioriem; 3.apmeklēs un izzinās dienas centru darbību Zviedrijā; 4.izveidota mājas lapa http://aktivsseniors.lv. Rezultātā dalībnieki iegūs pieredzi un zināšanas, lai nākotnē īstenotu atbalsta pasākumus senioriem atbilstoši projekta laikā noslēgtajam sadarbības daudzpusējam līgumam. Seniori ir nozīmīgs sabiedrības resurss - atbalstīt seniorus šodien, nozīmē rūpēties par cieņas pilnu attieksmi pret sevi rītdien. Projekta budžets – 10139,99 Ls. Norises laiks - 4 mēneši.

Project results: Projekta mērķis ir sasniegts: izveidota Ziemeļvidzemes NVO sadarbības tīkla platforma uz FS jaunizveidotās mājas lapas www.aktivsseniors.lv bāzes, sadarbībā iesaistījušās 24 NVO, noslēgti 4 sadarbības līgumi. Jaunizveidotā mājas lapa www.aktivsseniors.lv nodrošina informācijas un jaunumu apriti starp sadarbības partneriem. Izstrādātās "Vadlīnijas Ziemeļvidzemes NVO attīstībai un tālākai sadarbībai", taču finansējuma trūkuma dēļ daļu no ieplānotajām aktivitātēm nav iespējams veikt. FS ir uzņēmies atbildību par atsevišķu aktivitāšu organizēšanu turpmākajā periodā. Projekta ietvaros organizēta Ziemeļvidzemes NVO vasaras nometne "Aktīvai paaudžu sadarbībai", kuras ietvaros notikušas daudzpusīgas seniorus izglītojošas aktivitātes. Projekta mērķa grupa ir guvusi pieredzi (pieredzes apmaiņa Latvijā, Zviedrijā) un piedalījusies apmācībās, kas turpmāk ļaus sekmīgāk risināt senioru problēmas Finansējuma saņēmēja un partnera organizācijās, kā arī NVO visos Ziemeļvidzemes novados.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Vidzeme Region
Last change: 2012-11-26
ESF Funding: 14 427.89 EUR / 10 139.98 LVL;
  • ESF Funding: 13 283.76 EUR / 9 335.88 LVL;
  • ESF private funding: 1 144.13 EUR / 804.10 LVL;
Total ESF spent: 14 427.89 EUR / 10 139.98 LVL;
  • ESF spent: 13 283.76 EUR / 9 335.88 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 144.13 EUR / 804.10 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/200
Project Promoter: Biedrība "Rūjienas senioru māja"
Partner(s): Biedrība "Ķoņu kalna dzīves skola"
Start date of project: 01.05.2012.
Project finish date: 30.09.2012.
Place of implementation: Valdemāra 26, Rūjiena, LV – 4240 Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4247, „Ķoņu dzirnavas”
Legal address: Valdemāra iela 26, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
Phone: 28353503
Fax: -
www: http://-
Status: Pabeigts