Sākums > Sabiedrības vienotības balva

Sabiedrības vienotības balva

Kopš 2002.gada SIF pasniedz Sabiedrības vienotības balvu – godalgu cilvēkam vai organizācijai, kas ar savu darbu vietējā vai valsts mērogā ir veicinājusi sabiedrības vienotību etniskajā vai sociālajā jomā. Sabiedrības vienotības balvas pasniegšanas ceremonijā sabiedrībai ir iespējas uzzināt par cilvēkiem, kas palīdz citiem justies piederīgiem mūsu daudzveidīgajā sabiedrībā un nodrošina vienādas iespējas ikvienam tās indivīdam.

Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt ikviens interesents brīvā formā, iesniedzot pieteikumu ar pamatojumu izvirzīšanai, pretendenta aprakstu un citus raksturojošus materiālus. Balvas pretendentus vērtē īpaši izveidota vērtēšanas komisija, kurā darbojas sabiedrībā pazīstami cilvēki un savu jomu profesionāļi, bet galīgo lēmumu par laureātiem pieņem Sabiedrības integrācijas fonda padome.

Balva var tikt piešķirta gan par veikumu etniskajā, gan sociālajā integrācijā. Balvas potenciālie laureāti netiek ierobežoti arī pēc darbības mēroga. Līdz šim balva tika piešķirta gan par veikumu visas valsts mērogā pazīstamiem cilvēkiem, gan par veikumu vienas organizācijas ietvaros. Mūsuprāt, daudz būtiskāks par mērogu ir tas, kas motivē cilvēku strādāt sabiedrības integrācijai. Ar balvas piešķiršanu SIF vēlas ne tik daudz uzsvērt paveikto, cik akcentēt veicēja vērtību pasauli. Motivācija darīt labu līdzcilvēkiem, savam pagastam, pilsētai vai savai valstij vai palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem citur pasaulē ir tas gara spēks, ko vēlamies cildināt un ar to iepazīstināt sabiedrību, tādā veidā pastiprinot šo gara spēku un aizraujot arī citus sekot balvas laureāta piemēram.

Līdz 2013.gadam Sabiedrības vienotības balvu ir saņēmuši vairāk kā 30 cilvēki un organizācijas.

Visi balvas laureāti