esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Balvu novada pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu līdzekļu piesaistē

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis: nodrošināt Balvu novada pašvaldības darbinieku zināšanu kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības citu ārvalstu fondu finansējuma piesaistē un projektu ieviešanā. Mērķa grupa :Balvu novada pašvaldības 30 darbinieki Projekta iesniedzējs: Balvu novada pašvaldība Projekta ilgums 5 mēneši. Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros Balvu novada pašvaldības 30 darbiniekiem tiks veiktas apmācības – projektu izstrāde, projektu vadīšana, projekta grāmatvedības kārtošana, iepirkumu veikšana, IT tehnoloģiju pielietošana. Dosimies pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspils novada pašvaldību.

Project results: Projekta mērķis - nodrošināt Balvu novada pašvaldības darbinieku zināšanu kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības citu ārvalstu fondu finansējuma piesaistē un projektu ieviešanā, ir sasniegts. Projekta ietvaros tika veiktas 30 Balvu novada pašvaldības darbinieku apmācības par tēmām: projektu izstrāde un vadība Eiropas Savienības un citu fondu finanšu līdzekļu piesaistē, ES un citu ārvalstu fondu līdzekļu piesaiste, pareiza un efektīva grāmatvedības uzskaite, projekta dokumentu koplietošana un mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana, iepirkumu veikšana, publicitāte. Projekta īstenošanas laikā apmācību grupa devās pieredzes apmaiņas braucienā pie projekta partneriem - Ventspils novada pašvaldības, kas sniedza iespēju gūt un izvērtēt pozitīvu pieredzi, iepazīstoties ar piesaistītā finansējuma ietvaros īstenotajiem projektiem.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Latgale Region
Last change: 2012-10-24
ESF Funding: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
  • ESF Funding: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
Total ESF spent: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
  • ESF spent: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/068
Project Promoter: Balvu novada pašvaldība
Partner(s): Ventspils novada pašvaldība
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.08.2012.
Place of implementation: Balvu novada pašvaldība, Bērzpils iela 1a
Legal address: Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4201
Phone: 64522453
Fax: 64522453
www: http://www.balvi.lv
Status: Pabeigts