Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana finanšu, lietvedības, jurisprudences, komunikācijas un komandas veidošanas jomā, lai panāktu aktīvāku un kvalitatīvāku pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politikas instrumentu un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ieviešanas laikā tiks apmācīti Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieki, kuri ir iesaistīti projektu izstrādes un īstenošanas procesā, dalībnieku skaits būs 80 darbinieki. Projekts tiks īstenots Jēkabpilī, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, ilgs 8 mēnešus. Projekta kopējais budžets sastāda 24335,00Ls. Šajā periodā galvenais uzdevums ir veikt pašvaldības darbinieku apmācības, kā arī izstrādāt un sagatavot praktiski pielietojamus apmācību izdales materiālus pašvaldības darbiniekiem turpmākam darbam finanšu, lietvedības, jurisprudences, komunikācijas un komandas veidošanas jomā. Šī projekta īstenošana pašvaldībai ir svarīga, lai vēl esošajā un nākošajā ES plānošanas periodā 2014.-2020.g. darbinieki varētu aktīvāk strādāt ar ES prasībām iepriekš minētajās jomās un efektīvāk apgūt ES finanšu instrumentus. Pēc projekta īstenošanas pašvaldībā būs darbiniekiem paaugstināta kvalifikācija un uzlabotas komunikācijas un prezentācijas prasmes realizējot ES fondu projektus.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros realizētajās apmācības Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki papildināja zināšanas juridiskos, finanšu, komunikācijas un publicitātes jautājumos, piedalījās komandas veidošanas pasākumā. Veikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspils pilsētas pašvaldību. Iegūtās zināšanas palīdz darbiniekiem aktīvāk un kvalitatīvāk darboties ES politikas instrumentu un ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Papildus projekta ietvaros tika noorganizētas 3 pašvaldības IT darbinieku apmācības par CompTIA Network+, CompTIA Security+. Pēc apmācībām šie darbinieki nodrošinās visas pašvaldības pārraudzībā esošo datu drošību, kas ir saistīta ar e-pakalpojumiem un e-risinājumiem, nodrošinot ES līdzfinansēto projektu un datu drošību, lai viestu uzticību saviem lietotājiem un projektu partneriem.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-04-09
Projekta kopējais finansējums: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/088
Projekta īstenotājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Īstenošanas vieta: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV - 5201
Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Telefons: 65232335
Fakss: 65235333
WWW adrese: http://www.jekabpils.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli