Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana finanšu, lietvedības, jurisprudences, komunikācijas un komandas veidošanas jomā, lai panāktu aktīvāku un kvalitatīvāku pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politikas instrumentu un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ieviešanas laikā tiks apmācīti Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieki, kuri ir iesaistīti projektu izstrādes un īstenošanas procesā, dalībnieku skaits būs 80 darbinieki. Projekts tiks īstenots Jēkabpilī, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, ilgs 8 mēnešus. Projekta kopējais budžets sastāda 24335,00Ls. Šajā periodā galvenais uzdevums ir veikt pašvaldības darbinieku apmācības, kā arī izstrādāt un sagatavot praktiski pielietojamus apmācību izdales materiālus pašvaldības darbiniekiem turpmākam darbam finanšu, lietvedības, jurisprudences, komunikācijas un komandas veidošanas jomā. Šī projekta īstenošana pašvaldībai ir svarīga, lai vēl esošajā un nākošajā ES plānošanas periodā 2014.-2020.g. darbinieki varētu aktīvāk strādāt ar ES prasībām iepriekš minētajās jomās un efektīvāk apgūt ES finanšu instrumentus. Pēc projekta īstenošanas pašvaldībā būs darbiniekiem paaugstināta kvalifikācija un uzlabotas komunikācijas un prezentācijas prasmes realizējot ES fondu projektus.

Результаты проекта: Projekta ietvaros realizētajās apmācības Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki papildināja zināšanas juridiskos, finanšu, komunikācijas un publicitātes jautājumos, piedalījās komandas veidošanas pasākumā. Veikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspils pilsētas pašvaldību. Iegūtās zināšanas palīdz darbiniekiem aktīvāk un kvalitatīvāk darboties ES politikas instrumentu un ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Papildus projekta ietvaros tika noorganizētas 3 pašvaldības IT darbinieku apmācības par CompTIA Network+, CompTIA Security+. Pēc apmācībām šie darbinieki nodrošinās visas pašvaldības pārraudzībā esošo datu drošību, kas ir saistīta ar e-pakalpojumiem un e-risinājumiem, nodrošinot ES līdzfinansēto projektu un datu drošību, lai viestu uzticību saviem lietotājiem un projektu partneriem.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Zemgales reģions
Последние изменения: 2013-04-09
ESF финансирование: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
  • ESF финансирование: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
ESF награждено: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
  • ESF награждено: 33 410.00 EUR / 23 480.68 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/088
Исполнитель проекта: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.01.2013.
Место реализации: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV - 5201
Юридический адрес: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tелефон: 65232335
Факс: 65235333
www: http://www.jekabpils.lv
Cтатус: проект осуществлён