Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Vaiņodes novada domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, akcentu liekot uz eneroefektivitāti un zaļās enerģijas veicinošiem projektiem, nodrošināt augstvērtīgu un kvalitatīvu projekta publicitāti atbilstoši aktivitātēm un normatīvajiem aktiem. Projekta mērķa grupa ir Vaiņodes novada pašvaldības darbinieki. Projekta iesniedzējs ir Vaiņodes novada dome. Kā projekta norises vieta ir plānota Vaiņodes novada pašvaldība un projektu ir plānots realizēt 6 mēnešu laikā. Projekta galvenās aktivitātes būs mērķa grupu apmācības un konsultācijas, informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana, kā arī izpētes pasākumi. Projekta aktualitāti raksturo Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu nozīmīgais atbalsts dažādu projektu realizācijā mērķa grupas novadā, kā arī proporcionāli lielais atbalsts energoefektivitāti un zaļo enerģiju veicinošiem projektiem. Projekta rezultātā tiks panākta mērķa grupas kapacitātes paaugstināšana un risinātas tās vajadzības, kā arī iespēju robežās tiks veicināta pozitīva ietekme uz vienādu iespēju horizontālo prioritāti.

Projekta rezultāti: Projektā paredzētais ir paveikts- viens no pašvaldības darbiniekiem padziļināti apguva zināšanas par energoauditu atbilstoši 2009.gada 13.janvāra MK noteikumiem Nr.26 "Noteikumi par energoauditoriem" un ieguva attiecīgu sertifikātu . 8 pašvaldības darbinieki apguva pamatzināšanas par ēku energoefektivitāti. Tas ļaus pašvaldības darbiniekiem labāk izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumus attiecībā uz finansējuma piesaisti energoefektivitātes projektiem. Projekta īstenošana un rezultāti tika atspoguļoti novada mājas lapā www.vainode.lv.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-10-08
Projekta kopējais finansējums: 3 231.27 EUR / 2 270.95 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 3 231.27 EUR / 2 270.95 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 6 151.07 EUR / 4 323.00 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 6 151.07 EUR / 4 323.00 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/091
Projekta īstenotājs: Vaiņodes novada dome
Uzsākšanas datums: 01.02.2013.
Pabeigšanas datums: 31.07.2013.
Īstenošanas vieta: -
Juridiskā adrese: Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435
Telefons: 63464333; 29184385
Fakss: 63407924
WWW adrese: http://www.vainode.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 15.06.21