Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Vaiņodes novada domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, akcentu liekot uz eneroefektivitāti un zaļās enerģijas veicinošiem projektiem, nodrošināt augstvērtīgu un kvalitatīvu projekta publicitāti atbilstoši aktivitātēm un normatīvajiem aktiem. Projekta mērķa grupa ir Vaiņodes novada pašvaldības darbinieki. Projekta iesniedzējs ir Vaiņodes novada dome. Kā projekta norises vieta ir plānota Vaiņodes novada pašvaldība un projektu ir plānots realizēt 6 mēnešu laikā. Projekta galvenās aktivitātes būs mērķa grupu apmācības un konsultācijas, informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana, kā arī izpētes pasākumi. Projekta aktualitāti raksturo Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu nozīmīgais atbalsts dažādu projektu realizācijā mērķa grupas novadā, kā arī proporcionāli lielais atbalsts energoefektivitāti un zaļo enerģiju veicinošiem projektiem. Projekta rezultātā tiks panākta mērķa grupas kapacitātes paaugstināšana un risinātas tās vajadzības, kā arī iespēju robežās tiks veicināta pozitīva ietekme uz vienādu iespēju horizontālo prioritāti.

Результаты проекта: Projektā paredzētais ir paveikts- viens no pašvaldības darbiniekiem padziļināti apguva zināšanas par energoauditu atbilstoši 2009.gada 13.janvāra MK noteikumiem Nr.26 "Noteikumi par energoauditoriem" un ieguva attiecīgu sertifikātu . 8 pašvaldības darbinieki apguva pamatzināšanas par ēku energoefektivitāti. Tas ļaus pašvaldības darbiniekiem labāk izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumus attiecībā uz finansējuma piesaisti energoefektivitātes projektiem. Projekta īstenošana un rezultāti tika atspoguļoti novada mājas lapā www.vainode.lv.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Kurzemes reģions
Последние изменения: 2013-10-08
ESF финансирование: 3 231.27 EUR / 2 270.95 LVL;
  • ESF финансирование: 3 231.27 EUR / 2 270.95 LVL;
ESF награждено: 6 151.07 EUR / 4 323.00 LVL;
  • ESF награждено: 6 151.07 EUR / 4 323.00 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/091
Исполнитель проекта: Vaiņodes novada dome
Дата начала проекта: 01.02.2013.
Дата окончания проекта: 31.07.2013.
Место реализации: -
Юридический адрес: Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435
Tелефон: 63464333; 29184385
Факс: 63407924
www: http://www.vainode.lv
Cтатус: проект осуществлён