esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis - stiprināt Viļānu un Varakļānu novada pašvaldību darbinieku kapacitāti, risinot mērķa grupas vajadzības ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa: Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldības 37 darbinieki. Projekta netiešā mērķa grupa ir Viļānu un Varakļānu novadu iedzīvotāji, kas būs netiešie labuma guvēji, varēs gūt labumus, piemēram, izmantojot Viļānu novada mājas lapā ievietotos, projekta laikā tapušā pētījuma materiālus. Projektu īstenos Viļānu novada pašvaldība, tās sadarbības partneris būs Varakļānu novada pašvaldība. Projekta īstenošanas periods 6 mēneši. Projektā plānotās aktivitātes: 1.Projekta administrēšana. 2. Pētījuma „Viļānu novada perspektīvās investīciju piesaistīšanas vietas (teritorijas) un to attīstības iespējas” izstrāde. 3. Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku kolektīvās un individuālās apmācības. 4. Pieredzes apmaiņas braucieni labas prakses piemēru apgūšanai. 5. Projekta publicitātes pasākumi.

Результаты проекта: Projektā sagatavots pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām un to attīstības iespējām, noorganizēts apmācību cikls par projektu vadību, iepirkumiem. 3 pašvaldības darbinieki piedalījās apmācībās, lai iegūtu starptautiski atzītu sertifikātu projektu vadībā. Viļānu un Varakļānu pašvaldības darbiniekiem tika noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Rūjienas un Priekules novada pašvaldībām. Projekta noslēgumā tika noorganizēta konference, lai iepazīstinātu novada iedzīvotājus ar projekta rezultātiem un pētījumu. Projekta aktivitātes regulāri tika atspoguļotas pašvaldības mājas lapā, vietējā presē, kā arī reģionālajā televīzijā.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Latgales reģions
Последние изменения: 2013-02-28
ESF финансирование: 14 601.97 EUR / 10 262.32 LVL;
  • ESF финансирование: 14 601.97 EUR / 10 262.32 LVL;
ESF награждено: 14 601.96 EUR / 10 262.32 LVL;
  • ESF награждено: 14 601.96 EUR / 10 262.32 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071
Исполнитель проекта: Viļānu novada pašvaldība
Партнер: Varakļānu novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Юридический адрес: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650
Tелефон: 64628030
Факс: 64628035
www: http://www.vilanunovads.lv
Cтатус: проект осуществлён