Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Mērķis: Mālpils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai: jaunu zināšanu un pieredzes apguve projektu pieteikumu sagatavošanai un projektu īstenošanai kopā ar vietējiem un ārvalstu partneriem. Projekta mērķa grupa ir novada domes deputāti, Mālpils kultūras centra, Sociālās aprūpes centra un pašvaldības mācību iestāžu vadītāji un darbinieki. Projekta īstenošanu nodrošinās Mālpils novada dome savās telpās. Īstenošanas laiks: 10 mēneši. Galvenās aktivitātes: Apmācības 6 grupām ar dalībnieku skaitu 8-18 cilvēki katrā atbilstoši tēmu un mērķgrupu specifikai kopējā 152 stundu apjomā, ko plānots apgūt 19 dienu laikā. Projekta aktualitāte: Mālpils novada domē un pašvaldības iestādēs ir nepietiekama darbinieku kapacitāte, lai pilnvērtīgi iesaistītos projektu konkursos, kas būtu nepieciešami pašvaldības aktuālu attīstības problēmu risināšanā. Projekta rezultātā šie trūkumi tiks novērsti, tiks izstrādāti un īstenoti jauni ESF un citu fondu projektu pieteikumi.

Projekta rezultāti: Projekta mērķi sasniegti pilnā apjomā, projektā īstenojot paredzētās apmācības 7 grupām ar dalībnieku skaitu 8-33 dalībnieki katrā grupā atbilstoši tēmai - "Iepirkums", "Lietišķā etiķete", "ES fondu projektu iespējas un izvēle”, "ES fondu projektu sagatavošana un vadība", "Sekmīga komunikācija ES fondu projektos, sadarbības partneru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana", "Aktuāli grāmatvedības jautājumi", kopējā 176 stundu apjomā, 22 mācību dienu laikā. Ietaupot līdzekļus iepirkuma rezultātā, ir veikti projekta līguma grozījumi apgūta papildus tēma "Komunikācija, publiskā uzstāšanās, pašmenedžments" 24 stundu apjomā. Projektu īstenojot, 65 Mālpils novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieki ir ieguvuši praktiski pielietojamas zināšanas, ko jau ir sākuši izmantot, sagatavojot projektu pieteikumus un realizējot apstiprinātos projektus ar tālejošu mērķi: Mālpils novada izaugsme un attīstība, kvalitatīvas dzīves izveide novada iedzīvotājiem. Iegūts arī rezultāts: apstiprināts viena no projekta dalībniekiem sagatavotais projekta pieteikums LAD konkursā. Informācija par projektu 4 reizes ievietota pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv, ikmēneša izdevumā "Mālpils Vēstis" ievietotas 3 publikācijas par projektu.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-03-22
Projekta kopējais finansējums: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/063
Projekta īstenotājs: Mālpils novada dome
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Īstenošanas vieta: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Juridiskā adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Telefons: 67970888
Fakss: 67925342
WWW adrese: http://www.malpils.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 24.06.21