esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Madonas novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis - organizēt apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumu paaugstinot Madonas novada pašvaldības speciālistu zināšanas un prasmes Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta mērķa grupa ir Madonas novada pašvaldības dažādu nozaru 5 projektu vadītāji un 40 speciālisti. Projekta īstenošanas laiks ir 6 mēneši. Projekta galvenās aktivitātes: 1) projekta administrēšana; 2) Apmācību cikls Madonas novada pašvaldības projektu vadītājiem; 2) Pieredzes apmaiņas brauciens pašvaldības speciālistiem uz Liepājas pilsētas un Pāvilostas novada pašvaldību. 3) Publicitāte. Šobrīd pašvaldības administrācija īsteno ap 46 Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētus projektus, tos īsteno Madonas novada pašvaldības projektu vadītāji, kuriem ir jārealizē vairāki projekti vienlaicīgi. Līdz ar to ir nepieciešamas profesionālas zināšanas un pieredzes apmaiņa, lai visi projekti būtu īstenoti atbilstošā kvalitātē un noteiktā termiņā. Projektu īstenojot tiks apmācīti 5 Madonas novada pašvaldības projektu vadītāji un 40 novada pašvaldības speciālistiem paaugstināta pieredze un prasmes.

Project results: Projektā īstenotā apmācību kursa rezultātā 5 Madonas novada pašvaldības projektu vadītāji ir ieguvuši IPMA sertifikātus (4 ir D līmeņa sertifikāti un 1 ir C līmeņa sertifikāts), kā arī 40 pašvaldības speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepājas un Kuldīgas pašvaldību. Projektā sasniegtie rezultāti veicinās kvalitatīvu esošo investīciju projektu ieviešanu, pareizas projektu vadības un attiecīgā laika plānošanu projekta aktivitāšu ieviešanai, kā arī nodrošinās ilgtermiņā kvalitatīvu projektu ieviešanu. Informācija par projektu mājas lapā www.madona.lv, publikācijas laikrakstā "Stars", bijis arī video sižets Vidzemes TV.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Vidzeme Region
Last change: 2013-06-12
ESF Funding: 12 833.08 EUR / 9 019.14 LVL;
  • ESF Funding: 12 833.08 EUR / 9 019.14 LVL;
Total ESF spent: 12 833.08 EUR / 9 019.14 LVL;
  • ESF spent: 12 833.08 EUR / 9 019.14 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/103
Project Promoter: Madonas novada pašvaldība
Start date of project: 01.07.2012.
Project finish date: 30.04.2013.
Place of implementation: Saieta laukums 1, Madona
Legal address: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Phone: 64860567
Fax: 64860079
www: http://www.madona.lv
Status: Pabeigts