esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Galvenās problēmas Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem ir dažādi zināšanu līmeņi jautājumos sākot no projekta rakstīšanas, iepirkumu un lietvedības organizēšanas, finanšu budžeta koordinēšanas, publicitātes pasākumu veikšanas, projekta aktivitāšu organizēšanas, beidzot ar pārskatu sagatavošanu. Pašvaldības ierobežoto finanšu resursu dēļ nav iespējams visus pašvaldības iestāžu darbiniekus nosūtīt apmeklēt maksas seminārus un papildināt zināšanas par projektu vadību. Projekta „Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē” mērķis ir paaugstinot Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku kvalifikāciju projektu vadībā, panākt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES fondu apguvē. Mērķa grupa: Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieki. Galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti: 35 pašvaldību iestāžu darbinieku apmācības, kas iesaistīti ES fondu apguvē par projektu iesniegumu sagatavošanā un vadīšanā; Projekta rezultātu izvērtēšana - dalībnieku aptauja, datu un secinājumu apkopošana, un analīze par projekta rezultātiem un ieguvumiem. Projekts tiks īstenots Alūksnes novada pašvaldībā 6 mēnešu periodā.

Project results: Projekta mērķis - paaugstinot Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku kvalifikāciju projektu vadībā, panākt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES fondu apguvē - tika sasniegts, jo tika veikta 37 iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana. Projekta rezultātā apmācībās par projektu vadību tika paaugstināta 37 speciālistu kvalifikācija. Projektā iesaistīto pašvaldības iestāžu aktivitāti un līdzdalību ES fondu apguvē būs iespējams novērtēt ilgtermiņā pēc projekta pabeigšanas, taču jau šobrīd, projektā iesaistītie speciālisti ir izstrādājuši projektus, ko plāno realizēt. Speciālisti savās projekta novērtējuma anketās atzinīgi novērtēja iespēju veikt viedokļu, informācijas apmaiņu ar citu iestāžu speciālistiem un Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas speciālistiem, kā arī attīstīt jaunas idejas, saņemt atbalstu un iedrošinājumu.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Vidzeme Region
Last change: 2012-12-12
ESF Funding: 3 394.40 EUR / 2 385.60 LVL;
  • ESF Funding: 3 394.40 EUR / 2 385.60 LVL;
Total ESF spent: 3 394.40 EUR / 2 385.60 LVL;
  • ESF spent: 3 394.40 EUR / 2 385.60 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/070
Project Promoter: Alūksnes novada pašvaldība
Start date of project: 01.06.2012.
Project finish date: 30.11.2012.
Place of implementation: Dārza 11, Alūksne, LV-4301
Legal address: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Phone: 22001034
Fax: 64381150
www: http://www.aluksne.lv
Status: Pabeigts