esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Galvenās problēmas Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem ir dažādi zināšanu līmeņi jautājumos sākot no projekta rakstīšanas, iepirkumu un lietvedības organizēšanas, finanšu budžeta koordinēšanas, publicitātes pasākumu veikšanas, projekta aktivitāšu organizēšanas, beidzot ar pārskatu sagatavošanu. Pašvaldības ierobežoto finanšu resursu dēļ nav iespējams visus pašvaldības iestāžu darbiniekus nosūtīt apmeklēt maksas seminārus un papildināt zināšanas par projektu vadību. Projekta „Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība finansējuma piesaistē” mērķis ir paaugstinot Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku kvalifikāciju projektu vadībā, panākt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES fondu apguvē. Mērķa grupa: Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieki. Galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti: 35 pašvaldību iestāžu darbinieku apmācības, kas iesaistīti ES fondu apguvē par projektu iesniegumu sagatavošanā un vadīšanā; Projekta rezultātu izvērtēšana - dalībnieku aptauja, datu un secinājumu apkopošana, un analīze par projekta rezultātiem un ieguvumiem. Projekts tiks īstenots Alūksnes novada pašvaldībā 6 mēnešu periodā.

Результаты проекта: Projekta mērķis - paaugstinot Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku kvalifikāciju projektu vadībā, panākt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES fondu apguvē - tika sasniegts, jo tika veikta 37 iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana. Projekta rezultātā apmācībās par projektu vadību tika paaugstināta 37 speciālistu kvalifikācija. Projektā iesaistīto pašvaldības iestāžu aktivitāti un līdzdalību ES fondu apguvē būs iespējams novērtēt ilgtermiņā pēc projekta pabeigšanas, taču jau šobrīd, projektā iesaistītie speciālisti ir izstrādājuši projektus, ko plāno realizēt. Speciālisti savās projekta novērtējuma anketās atzinīgi novērtēja iespēju veikt viedokļu, informācijas apmaiņu ar citu iestāžu speciālistiem un Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas speciālistiem, kā arī attīstīt jaunas idejas, saņemt atbalstu un iedrošinājumu.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2012-12-12
ESF финансирование: 3 394.40 EUR / 2 385.60 LVL;
  • ESF финансирование: 3 394.40 EUR / 2 385.60 LVL;
ESF награждено: 3 394.40 EUR / 2 385.60 LVL;
  • ESF награждено: 3 394.40 EUR / 2 385.60 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/070
Исполнитель проекта: Alūksnes novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.06.2012.
Дата окончания проекта: 30.11.2012.
Место реализации: Dārza 11, Alūksne, LV-4301
Юридический адрес: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tелефон: 22001034
Факс: 64381150
www: http://www.aluksne.lv
Cтатус: проект осуществлён