Print |

Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Rundāles novada pašvaldības darbinieku zināšanu un[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rundāles novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir turpināt Rundāles novada pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšanu, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Kopienas programmas un citas iniciatīvas finansēto aktivitāšu ieviešanā. Mērķa sasniegšanai ir paredzēts realizēt savstarpēji sasaistītu aktivitāšu virkni, organizējot darbinieku treniņus un apmācības, 2 projektu speciālistu sertificēšanu, labas pieredzes pārņemšanu un noslēdzošās konferences „ES fondi un citi finanšu instrumenti Rundāles novadā no 2007.g. līdz 2013.g.” novadīšanu. Apmācības paredz teorētisku zināšanu ieguvi ar praktiskām nodarbībām un dažādu apmācību metožu izmantošanu. Projektu realizē Rundāles novada dome, iesaistot 48 novada domes darbiniekus vairākās aktivitātēs un nodrošinot nepieciešamo projekta publicitāti. Projekts noritēs 10 mēnešu garuma no 09.2012. līdz 06.2013. Projekta gaita un visi sasniegtie rezultāti tiks atspoguļoti Rundāles novada domes bezmaksas izdevumā „Rundāles novada ziņas”, kā arī ievietoti timekļa vietnē www.rundale.lv, speciāli izveidotā projekta sadaļā.

Project results: Projekta mērķis bija turpināt Rundāles novada pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšanu, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Kopienas programmas un citas iniciatīvas finansēto aktivitāšu ieviešanā. Lai sasniegtu minēto mērķi, tika noorganizēts apmācību kurss " Eiropas Kopienas programmu un finansējuma piesaistes iespējas", kurā piedalījās 12 pašvaldības darbinieki, 2 projekta dalībnieces ieguva AFW akadēmijas sertifikātus par projektu vadību, 12 pašvaldības darbinieki ieguva zināšanas par programmas " MS Project" pamatiem, 24 Rundāles novada pašvaldības darbinieki tika iesaistīti konsultācijās apmācībās par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas soļiem Rundāles novadā un apmācību rezultātā tapa "Rundāles novada Kvalitātes ieviešanas rokas grāmata", 10 pašvaldības darbinieki apguva mācību kursu " ES fondu projektu publicitātes formas, efektīvie paņēmieni un interaktīvās metodes iedzīvotāju informēšanai", pašvaldības mājas lapā tika veikti dažādi uzlabojumi- mājas lapā tika integrētas lielāko sociālo tīklu ikonas, ieviesta " skrejošā svītra", kas ļauj izcelt kādu īpaši svarīgu notikumu, izveidoti 5 tematiskie baneri, 14 pašvaldības darbinieki piedalījās seminārā " Alternatīvu analīze projektu inicializācijas fāzē", tika noorganizēti 2 interaktīvie treniņi komandas vadības izaugsmei un laika vadības prasmju uzlabošanai, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni -uz Līvānu novadu un Beverīnas novadu, kā arī tika noorganizēta projekta noslēguma konference. Projekta gaita un visi sasniegtie rezultāti tika atspoguļoti Rundāles novada domes tīmekļa vietnē www.rundale.lv, speciāli izveidotā projekta sadaļā.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2013-09-05
ESF Funding: 13 526.74 EUR / 9 506.65 LVL;
  • ESF Funding: 13 526.74 EUR / 9 506.65 LVL;
Total ESF spent: 13 526.74 EUR / 9 506.65 LVL;
  • ESF spent: 13 526.74 EUR / 9 506.65 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/072
Project Promoter: Rundāles novada dome
Start date of project: 01.09.2012.
Project finish date: 30.06.2013.
Place of implementation: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Legal address: Pilsrundāle, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Phone: 63962149, 29441971
Fax: 63962533
www: http://www.rundale.lv
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 24.06.21