esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rundāles novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir turpināt Rundāles novada pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšanu, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Kopienas programmas un citas iniciatīvas finansēto aktivitāšu ieviešanā. Mērķa sasniegšanai ir paredzēts realizēt savstarpēji sasaistītu aktivitāšu virkni, organizējot darbinieku treniņus un apmācības, 2 projektu speciālistu sertificēšanu, labas pieredzes pārņemšanu un noslēdzošās konferences „ES fondi un citi finanšu instrumenti Rundāles novadā no 2007.g. līdz 2013.g.” novadīšanu. Apmācības paredz teorētisku zināšanu ieguvi ar praktiskām nodarbībām un dažādu apmācību metožu izmantošanu. Projektu realizē Rundāles novada dome, iesaistot 48 novada domes darbiniekus vairākās aktivitātēs un nodrošinot nepieciešamo projekta publicitāti. Projekts noritēs 10 mēnešu garuma no 09.2012. līdz 06.2013. Projekta gaita un visi sasniegtie rezultāti tiks atspoguļoti Rundāles novada domes bezmaksas izdevumā „Rundāles novada ziņas”, kā arī ievietoti timekļa vietnē www.rundale.lv, speciāli izveidotā projekta sadaļā.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija turpināt Rundāles novada pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšanu, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Kopienas programmas un citas iniciatīvas finansēto aktivitāšu ieviešanā. Lai sasniegtu minēto mērķi, tika noorganizēts apmācību kurss " Eiropas Kopienas programmu un finansējuma piesaistes iespējas", kurā piedalījās 12 pašvaldības darbinieki, 2 projekta dalībnieces ieguva AFW akadēmijas sertifikātus par projektu vadību, 12 pašvaldības darbinieki ieguva zināšanas par programmas " MS Project" pamatiem, 24 Rundāles novada pašvaldības darbinieki tika iesaistīti konsultācijās apmācībās par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas soļiem Rundāles novadā un apmācību rezultātā tapa "Rundāles novada Kvalitātes ieviešanas rokas grāmata", 10 pašvaldības darbinieki apguva mācību kursu " ES fondu projektu publicitātes formas, efektīvie paņēmieni un interaktīvās metodes iedzīvotāju informēšanai", pašvaldības mājas lapā tika veikti dažādi uzlabojumi- mājas lapā tika integrētas lielāko sociālo tīklu ikonas, ieviesta " skrejošā svītra", kas ļauj izcelt kādu īpaši svarīgu notikumu, izveidoti 5 tematiskie baneri, 14 pašvaldības darbinieki piedalījās seminārā " Alternatīvu analīze projektu inicializācijas fāzē", tika noorganizēti 2 interaktīvie treniņi komandas vadības izaugsmei un laika vadības prasmju uzlabošanai, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni -uz Līvānu novadu un Beverīnas novadu, kā arī tika noorganizēta projekta noslēguma konference. Projekta gaita un visi sasniegtie rezultāti tika atspoguļoti Rundāles novada domes tīmekļa vietnē www.rundale.lv, speciāli izveidotā projekta sadaļā.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Zemgales reģions
Последние изменения: 2013-09-05
ESF финансирование: 13 526.74 EUR / 9 506.65 LVL;
  • ESF финансирование: 13 526.74 EUR / 9 506.65 LVL;
ESF награждено: 13 526.74 EUR / 9 506.65 LVL;
  • ESF награждено: 13 526.74 EUR / 9 506.65 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/072
Исполнитель проекта: Rundāles novada dome
Дата начала проекта: 01.09.2012.
Дата окончания проекта: 30.06.2013.
Место реализации: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Юридический адрес: Pilsrundāle, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Tелефон: 63962149, 29441971
Факс: 63962533
www: http://www.rundale.lv
Cтатус: проект осуществлён