Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Zemgales Plānošanas reģiona rīcībspējas paaugstināšana ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā un līdzekļu piesaistē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir uzlabot Zemgales plānošanas reģiona darbinieku un pašvaldību darbinieku rīcībspēju ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā, sniedzot ieguldījumu efektīvākā ES fondu plānošanas procesā nākotnē. Projekta tiešā mērķauditorija ir 66 pašvaldību speciālisti un 9 Zemgales Plānošanas reģiona speciālisti (plānotāji, projektu vadītāji, izpilddirektori). Projekta galvenās aktivitātes ir: izvērtējums par ES fondu 2007. - 2011. ieguldījumu Zemgales reģiona attīstībā un rekomendācijas efektīvāko ES fondu mehānismu izvēlei un fondu tālākai piesaistei reģiona līdzsvarotas attīstības nodrošināšanā; rekomendāciju izvērtējuma pasākums; apmācības par ietekmes izvērtēšanas metodēm, to pielietošanu, „klientiem draudzīgu” indikatoru izvēli, investīciju programmu izveidi, kas balstīta uz iepriekšēju izvērtējumu. Projekts ir aktuāls, jo tā rezultātā reģions iegūs pētījumu par ES fondu 2007. -2011. ieguldījumu Zemgales reģiona attīstībā un rekomendācijas ES fondu mērķtiecīgākai piesaistei un izglītotus speciālistus par ZPR ietekmes izvērtēšanas metodēm un to pielietošanu, „klientam draudzīgu” indikatoru izvēli dažādu nozaru projektu ieviešanā un investīciju programmas izveidi. Rezultāti: Veikts 1 izvērtējums, organizēta 1 konference par izvērtējuma rezultātiem un rekomendācijām, sešu dienu apmācības ciklā 75 speciālistiem uzlabota kompetence plānot turpmāko darbu ar fondiem. Projekta ieviešanas laiks ir 9 mēneši.

Projekta rezultāti: Projekta galvenās aktivitātes bija izvērtējums par ES fondu 2007. - 2011. ieguldījumu Zemgales reģiona attīstībā un rekomendācijas efektīvāko ES fondu mehānismu izvēlei un fondu tālākai piesaistei reģiona līdzsvarotas attīstības nodrošināšanā (pētījums elektroniski pieejams www.zemgale.lv); rekomendāciju izvērtējuma pasākums (konference un darba grupas ar rezultātā izstrādātiem 4 Zemgales plānošanas reģiona attīstības scenārijiem); apmācības par ietekmes izvērtēšanas metodēm, to pielietošanu, „klientiem draudzīgu” indikatoru izvēli, investīciju programmu izveidi, kas balstīta uz iepriekšēju izvērtējumu. Projektā iesaistīti 26 Zemgales plānošanas reģiona speciālisti, 57 pašvaldību speciālisti. Kopumā iesaistītas projektā 22 Zemgales reģiona pašvaldības.
Īstenotāja statuss: Plānošanas reģions
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-02-06
Projekta kopējais finansējums: 33 036.82 EUR / 23 218.41 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 33 036.82 EUR / 23 218.41 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 036.81 EUR / 23 218.40 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 33 036.81 EUR / 23 218.40 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/080
Projekta īstenotājs: Zemgales Plānošanas reģions
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Katoļu iela 2b, Jelgava
Juridiskā adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
Telefons: 63027549
Fakss: 63084949
WWW adrese: http://www.zemgale.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 24.06.21