esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta “Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” vispārējais mērķis ir Daugavpils pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana projektu un pasākumu īstenošanai, savukārt, projekta tiešie mērķi ir:  uzlabot projektu ieviešanas kvalitāti Daugavpils pašvaldībā; sekmēt profesionālās iemaņas un zināšanas Daugavpils pašvaldības darbiniekiem, kas strādā projektu vadības jomā. Projekta mērķa grupa- Daugavpils pašvaldības darbinieki, kuri strādā projektu vadības jomā, nodrošinot ES un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto infrastruktūras projektu ieviešanu Daugavpils pilsētā. Galvenās aktivitātes projekta ietvaros: projekta darba grupas izveide; kvalifikācijas celšanas kursu cikla programma; pieredzes apmaiņas braucieni; sabiedrības informēšanas kampaņas norise. Iesaistītās puses šajā projektā ir Latgales plānošanas reģions kā sadarbības partneris un divas Latvijas lielo pilsētu asociācijas dalībnieces- Rēzekne un Valmiera, kas uzņems savā pašvaldībā Daugavpils pašvaldību pieredzes apmaiņas nolūkos. Galvenie sagaidāmie rezultāti: tiks celta Daugavpils pašvaldības darbinieku, kas strādā projektu vadības jomā, profesionālā kvalifikācija, kas, savukārt, uzlabos projektu īstenošanas kvalitāti. Projekta plānotais kopējais finansējums- Ls 24415,44 Projekta kopējais īstenošanas laiks- 10 mēneši, no 01.04.2012. līdz 31.01.2013. Projekta norises vieta- Daugavpils.

Project results: Daugavpils pašvaldības darbinieku kapacitāte projektu un pasākumu īstenošanā kopumā ir stiprināta un ir īstenoti projekta tiešais mērķis- uzlabota projektu ieviešanas kvalitāte Daugavpils pašvaldībā un sekmētas profesionālās iemaņas un zināšanas Daugavpils pašvaldības darbiniekiem, kas strādā projektu vadības jomā. Projekta īstenošana ir noritējusi veiksmīgi, jo ir īstenotas visas aktivitātes un sasniegti visi rezultatīvie rādītāji. Galvenie sasniegtie rezultāti: noorganizēts kursu cikls " Projektu vadībā" 2 daļās, izstrādāti un publicēti divi metodisko materiālu apkopojumi, kursu ciklu apguvuši un apliecinājumus saņēmuši 40 Daugavpils pašvaldības darbinieki, no kuriem 6 saņēmuši Starptautiska mēroga sertifikātus Projektu vadībā, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Rēzeknes un Valmieras pašvaldībām 20 darbiniekiem (abās pašvaldībās bija iespēja aplūkot objektus, kas uzbūvēti, renovēti vai uzlaboti ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ietvaros.), noorganizēta plaša sabiedrības informēšanas kampaņa, kuras ietvaros publicētas vairākas preses relīzes www.daugavpils.lv, www.latgale.lv un www.valmiera.lv mājaslapās, kā arī plašsaziņas līdzekļos, izvietoti 2 informatīvie plakāti un noorganizēts informatīvs noslēguma seminārs.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Latgale Region
Last change: 2013-03-26
ESF Funding: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
  • ESF Funding: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
Total ESF spent: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
  • ESF spent: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/110
Project Promoter: Daugavpils pilsētas dome
Partner(s): Latgales plānošanas reģions
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Legal address: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Phone: 65404399
Fax: 65421941
www: http://www.daugavpils.lv
Status: Pabeigts