Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta “Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” vispārējais mērķis ir Daugavpils pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana projektu un pasākumu īstenošanai, savukārt, projekta tiešie mērķi ir:  uzlabot projektu ieviešanas kvalitāti Daugavpils pašvaldībā; sekmēt profesionālās iemaņas un zināšanas Daugavpils pašvaldības darbiniekiem, kas strādā projektu vadības jomā. Projekta mērķa grupa- Daugavpils pašvaldības darbinieki, kuri strādā projektu vadības jomā, nodrošinot ES un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto infrastruktūras projektu ieviešanu Daugavpils pilsētā. Galvenās aktivitātes projekta ietvaros: projekta darba grupas izveide; kvalifikācijas celšanas kursu cikla programma; pieredzes apmaiņas braucieni; sabiedrības informēšanas kampaņas norise. Iesaistītās puses šajā projektā ir Latgales plānošanas reģions kā sadarbības partneris un divas Latvijas lielo pilsētu asociācijas dalībnieces- Rēzekne un Valmiera, kas uzņems savā pašvaldībā Daugavpils pašvaldību pieredzes apmaiņas nolūkos. Galvenie sagaidāmie rezultāti: tiks celta Daugavpils pašvaldības darbinieku, kas strādā projektu vadības jomā, profesionālā kvalifikācija, kas, savukārt, uzlabos projektu īstenošanas kvalitāti. Projekta plānotais kopējais finansējums- Ls 24415,44 Projekta kopējais īstenošanas laiks- 10 mēneši, no 01.04.2012. līdz 31.01.2013. Projekta norises vieta- Daugavpils.

Результаты проекта: Daugavpils pašvaldības darbinieku kapacitāte projektu un pasākumu īstenošanā kopumā ir stiprināta un ir īstenoti projekta tiešais mērķis- uzlabota projektu ieviešanas kvalitāte Daugavpils pašvaldībā un sekmētas profesionālās iemaņas un zināšanas Daugavpils pašvaldības darbiniekiem, kas strādā projektu vadības jomā. Projekta īstenošana ir noritējusi veiksmīgi, jo ir īstenotas visas aktivitātes un sasniegti visi rezultatīvie rādītāji. Galvenie sasniegtie rezultāti: noorganizēts kursu cikls " Projektu vadībā" 2 daļās, izstrādāti un publicēti divi metodisko materiālu apkopojumi, kursu ciklu apguvuši un apliecinājumus saņēmuši 40 Daugavpils pašvaldības darbinieki, no kuriem 6 saņēmuši Starptautiska mēroga sertifikātus Projektu vadībā, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Rēzeknes un Valmieras pašvaldībām 20 darbiniekiem (abās pašvaldībās bija iespēja aplūkot objektus, kas uzbūvēti, renovēti vai uzlaboti ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ietvaros.), noorganizēta plaša sabiedrības informēšanas kampaņa, kuras ietvaros publicētas vairākas preses relīzes www.daugavpils.lv, www.latgale.lv un www.valmiera.lv mājaslapās, kā arī plašsaziņas līdzekļos, izvietoti 2 informatīvie plakāti un noorganizēts informatīvs noslēguma seminārs.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Latgales reģions
Последние изменения: 2013-03-26
ESF финансирование: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
  • ESF финансирование: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
ESF награждено: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
  • ESF награждено: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/110
Исполнитель проекта: Daugavpils pilsētas dome
Партнер: Latgales plānošanas reģions
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.01.2013.
Место реализации: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Юридический адрес: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tелефон: 65404399
Факс: 65421941
www: http://www.daugavpils.lv
Cтатус: проект осуществлён