Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana grantu [..]

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” ietvaros

SIF_logo_krasains_500px

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka 2012.gada 29.martā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” ietvaros, kas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem.

Grantu shēmas mērķis ir attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Kopējais pieejamais finansējums ir LVL 20 000, kas tiks sadalīts vienādās daļās pa 4000 LVL viena projekta īstenošanai katrā plānošanas reģionā. Grantu shēmas ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt reģionāla mēroga nevalstiskās organizācijas, kuras veic nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojas plānošanas reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas nevalstiskās organizācijas un sabiedrību.

Sabiedrības integrācijas fonds konkursa nolikumā noteiktajā termiņā ir saņēmis 6 projektu iesniegumus, divus projekta iesniegumus no Latgales plānošanas reģiona un pa vienam iesniegumam no Rīgas, Zemgales, Vidzemes un Kurzemes plānošanas reģiona. Kopējais pieprasītais grantu shēmas finansējums iesniegtajos projektos sastāda 27 074,15 LVL.

Šobrīd Sabiedrības integrācijas fonda izveidota vērtēšanas komisija veic projektu iesniegumu izvērtēšanu. Lēmumus par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu plānots pieņemt līdz š.g. 15.maijam.