Home

Intercultural communication 2012

3_valstu_pied

Projekta „Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija” aktualizēšana, sagatavošana un ieviešana” īstenošana
Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Granta līguma Nr. IF/2010/3.1./06 ietvaros

Aktualitātes

Kontaktinformācija:

Ilze Dūmiņa
Tel. 67078187
e-pasts:

Līga Vecā
Tel. 67078214
e-pasts:

Jeļena Šaicāne
Tel. 67078209
e-pasts:

  • Informācija ir sagatavota Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas Granta līguma Nr.IF/2010/3.1./06 ietvaros par projekta „Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija” aktualizēšana, sagatavošana un ieviešana” īstenošanu
  • Finansējums piešķirts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%)
  • Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds
  • Eiropas Komisijas tīmekļa vietne attiecībā uz Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu: http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/funding_integration_en.htm