Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > Informatīvie materiāli > Prezentācijas no 2011.gada 14.decembra Valsts kanc[..]

Prezentācijas no 2011.gada 14.decembra Valsts kancelejas un SIF konferences „Zināšanas rada pārmaiņas”

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Vai zināt, kā studenti ietekmē lēmumus, kāpēc „Latvijas Vēstnesis” drīz iztiks bez papīra versijas, kas ir vienas pieturas aģentūra un kam palīdz likumu vienkāršošana?

Lai atbildētu uz šiem un citiem jautājumiem, Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds 2011.gada 14.decembrī rīkoja konferenci „ZINĀŠANAS RADA PĀRMAIŅAS”.

Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu laika posmā no 2007. – 2013.gadam īsteno Eiropas Sociālā fonda aktivitātes, kas vērstas uz administratīvo šķēršļu samazināšanu, publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības līdzdalības spēju stiprināšanu dažādu politiku īstenošanā. Līdz šim īstenoti 167 nevalstisko organizāciju, valsts institūciju un pašvaldību projekti. Daži jau sasnieguši savus rezultātus, citi norisinās, savukārt citi vēl iecerēti.

Konferences mērķis bija iepazīstināt ar īstenoto projektu rezultātiem, lai izvērtētu līdz šim sasniegto, gūtu jaunas idejas saviem projektiem, kā arī izdarītu secinājumus, kas noderētu projektu īstenošanā turpmāk. Konferences dienas kārtība (prezentācijas iepējams aplūkot, atverot attiecīgo saiti):

8.30 – 9.30

Reģistrācija

 Konferences moderators: Ansis Bogustovs

9.30 – 9.40

Konferences atklāšanas uzruna

Aija Bauere – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore, sadarbības iestādes vadītāja

9.40 – 10.00

 Konferences ievadam – Valsts kancelejas aktivitāšu īstenošanas progress, konstatētās problēmas un to risinājumi

Solvita Gulbe – Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja, atbildīgās iestādes vadītāja

10.00 – 10.40

 Kā nojaukt šķēršļus? Kam palīdz likumu vienkāršošana? Ko piedāvā vienas pieturas aģentūra?

Aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” projektu rezultātu prezentācija un diskusija

Gundars Ignats – Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta konsultants

Inese Vaivare – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja

10.40 – 11.40

KVS – Kārtība? Vērtības? Sekmes?

Apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” īstenošanas rezultāti un diskusija

Sandra Rieksta – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietniece

Natālija Bolbate – M.sc.TQM, PhD kand, kvalitātes vadības eksperte un rezultātu izvērtējuma autore

Daina Ābele – VSIA „Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja

11.40 – 12.40

Pārtraukums

12.40 – 13.40

 Kā iespējams vienkāršāk sniegt un saņemt pakalpojumus?

Apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” projektu rezultātu prezentācija un diskusija

Inese Vīgante – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta Struktūrfondu uzraudzības nodaļas projektu vadītāja

Ilze Kurme – labklājības ministres biroja vadītāja

Ineta Enģele – Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” pārstāve

Anatolijs Lukjanskis – Aglonas novada domes IT speciālists

13.40 – 14.30

 Kā pašvaldības pašas pilnveidojoties attīsta savu reģionu?

Apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projektu rezultātu prezentācija un diskusija

Evija Kleina – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta Struktūrfondu uzraudzības nodaļas vadītāja

Agnese Bīdermane – Rīgas plānošanas reģiona Projektu nodaļas vadītāja

Dace Grīsle – Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja

14.30 – 15.00

Kafijas pauze

15.00 – 15.40

 Ienaidnieki vai partneri? Ko darba devēju un darba ņēmēju sadarbība piedāvā reģioniem?

Apakšaktivitātes „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” projektu rezultātu prezentācija un diskusija

Liene Liekna – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Eiropas Sociālā fonda projekta vadītāja un Līvija Marcinkēviča – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece

Eduards Filippovs – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietnieks un Zanda Lamba – Zemgales reģiona koordinatore

15.40 – 16.25

 Kā NVO iespējams ietekmēt lēmumus? Ko NVO spēj piedāvāt klientiem?

Apakšaktivitātes „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” projektu rezultātu prezentācija un diskusija

Sandija Auermane – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta Projektu konkursu nodaļas vadītāja

Artis Gustovskis – Kurzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs

Artūrs Zeps – biedrības „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments” projektu vadītājs

16.25 – 16.30

Noslēguma secinājumi

Konferences vadītāji un dalībnieki