Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Nosaka kārtību, kādā SIF piešķir un uzrauga līdzfi[..]

Nosaka kārtību, kādā SIF piešķir un uzrauga līdzfinansējumu NVO

Otrdien, 29. maijā, Ministru kabinetā (MK) tika apstiprināti noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtību sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai.

MK noteikumi izskaidro procedūru, kā nevalstiskās organizācijas var pieteikties līdzfinansējumam sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai.

Finansējuma avots var būt gan valsts budžeta līdzekļi, kas tiek plānoti Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atsevišķā budžeta programmā, gan attiecīgajiem mērķiem saņemtie dāvinājumi vai ziedojumi, kā arī saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Tāpat noteikumi nosaka prasības, kādām jāatbilst projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim, projekta konkursa nolikuma apstiprināšanas un konkursa publicēšanas kārtību.

Tajā skaitā MK noteikumu projekts paredz procedūru, kā projekta iesniegumi iesniedzami un izskatāmi, kā pieņemami un paziņojami lēmumi par projektu iesniegumiem, kā iesniedzami projekta pārskati, kā veicama piešķirto valsts un pašvaldību budžetu līdzekļu izlietojuma kontrole un kā atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi.

MK noteikumi paredz arī iespēju projekta iesniegumus iesniegt elektroniski.

Šis Finanšu ministrijas un SIF kopīgi izstrādātais MK noteikumu projekts ir viens no zīmīgākajiem soļiem darbā pie normatīvo aktu uzlabošanas, nosakot kārtību, kādā piešķir finansējumu nevalstiskām organizācijām attiecīgajā jomā, kā arī regulējot jautājumus, kas skar minēto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli un noteikto mērķu sasniegšanu. Līdz šim vienota kārtība, kas to noteiktu, nav pastāvējusi.

Detalizēti noteikumu projektu skatīt MK mājaslapā.