Home > Calls for Proposals > ARHĪVS > State budget programmes 2002-2012 > Ārpusskolas pasākumu programma 2012 > Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēša[..]

sif-jauns-kras


Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma”

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ārpusskolas pasākumu programma 2012
Search projects
Date of issue: 2012. gada 04. jūnijā
Date of submission: līdz 2012.gada 26. jūnijam plkst. 17.00

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību. Programmas mērķa grupa ir dažādu tautību skolēni, t.sk. arī ārvalstīs dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie. Programmas ietvaros tiks atbalstīti ārpusskolas pasākumi, kas vērsti uz dažādu tautību skolēnu sadarbību un kopīgu darbošanos. Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 75 000 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2012.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 3000 līdz 7000 latu.

Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.


Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 26.jūnijs plkst. 17.00 Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Informatīvais seminārs par projektu konkursiem sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru notiks 2012. gada 14. jūnijā plkst. 14.30 Rīgas Domes sēžu zālē 1.st., Rātslaukums 1, Rīga.

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība semināros ir bez maksas.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz 22.jūnijam.

Saistošie dokumenti:
pdf Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” konkursa nolikums (informācijai)
doc 1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda)
xls 2.pielikums: Budžeta veidlapa (Excel) (jāaizpilda)

Informatīvais seminārs par projektu konkursiem sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru notiks 2012. gada 14. jūnijā plkst. 14.30 Rīgas Domes sēžu zālē 1.st., Rātslaukums 1, Rīga.

pdf Detalizētāka informācija par semināru

Semināra prezentācijas:
pdf Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma”
pdf Projekta finanšu nosacījumi un finansēšanas kārtība
xls Projekta budžets

Projects: 12 No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā”Jaunieti, esi aktīvs pilsonis Eiropā!
2.Biedrība "Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”"Es esmu šeit piederīgs!
3.Biedrība "Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība "VARIŅI"""Gūt var dodot, gūt var ņemot, Dodot gūtais neatņemams" - Rainis
4.Biedrība "Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA""ES TICU, ka ... ! (J.Poruks)
5.Biedrība "Tradicionālās kultūras biedrība „MANTOJUMS”"Draugus iegūst kopīgā darbā
6.Biedrība „Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs”Es Latvijā
7.Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"RaDI - radošas daudzpusīgas iespējas
8.Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"Impulss nākotnei
9.Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”"Veselības maratons
10.Nodibinājums „Ģertrūdes fonds”Mēs visi kopā Latvijas bērni esam
11.Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"Kopā un reizē
12.Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”Mēs vienā straumē - Мы в одном течении