Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


RE:START

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Anotācija

Jaunatnes darbinieku asociācija „Zelta Tilts”” kopā ar sadarbības partneri - Autorleļļu un rotaļlietu meistaru Baltijas Ģildi ir īstenojusi projektu RE:START, lai Kandavas novadā uzlabotu dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam. Šis projekts paredzēts arī senjoriem, kuri vēlas veiksmīgāk iekļauties novada sabiedrībā.


Apraksts

Biedrība „Zelta Tilts”, kura 2010.gada 9.jūlija Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta kā „Jaunatnes darbinieku asociācija „Zelta Tilts”” kopā ar sadarbības partneri Autorleļļu un rotaļlietu meistaru Baltijas Ģildi ir īstenojusi projektu RE:START, lai Kandavas novadā uzlabotu dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam. Šis projekts bija paredzēts arī senjoriem, kuri vēlas veiksmīgāk iekļauties novada sabiedrībā.

Lauku apvidu iedzīvotājiem, salīdzinot ar pilsētniekiem, ierobežotu pašu un pašvaldību resursu dēļ nav vienlīdzīgas iespējas informācijas saņemšanā un neformālās izglītības pieejamībā. Līdz ar to piedāvājums ir ārkārtīgi ierobežots un neatspoguļo patiesās mērķa grupu intereses. Lai nodrošinātu vispusīgu mērķgrupu interešu pārstāvniecību un viņu personības attīstības iespējas, kā apakšprojekta RE:START galvenie mērķi tika definēti:

 1. Veidot partnerību starp cilvēkiem un organizācijām, ar līdzīgiem mērķiem un interesēm, lai apvienotu resursus un veiksmīgāk spētu tos īstenot;
 2. sabiedrisko aktivitāšu pieejamības veicināšana;
 3. dot iespēju iedzīvotājiem apgūt jaunas prasmes, tā sekmējot nodarbinātības problēmas risināšanu;
 4. popularizēt brīvprātīgo darbu;
 5. Motivēt mazaktīvās mērķa grupas lietderīgai laika pavadīšanai un tālākizglītībai.

Re:START tika izvēlēti aktivitāšu īstenotāji – savas jomas profesionāļi. Personāla atlase izdarīta, veicot cenu salīdzināšanu un telefonaptauju.
Projekts vērsts uz to, lai mērķgrupu dalībnieki no Vānes pagasta pēc šī projekta jaunā kvalitātē sekmīgāk iekļautos sociālā vidē.Projekta rezultāti:
 • Pasākumā „SALVE! (lat.) Esi sveicināts!” 159 dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta idejām, mērķiem un aktivitātēm, kā arī dalībnieki tika aptaujāti uzzinot to ieinteresētību un viedokļus par projektu;
 • Nodarbību „Vairogs” ietvaros dalībnieki piedalījās diskusijās un izteica viedokļus par dažādām psiholoģiskām un garīgām tēmām – attiecības, stress, agresija, meli, empātija, jūtas, emocijas, atšķirīgi viedokļi, vide u.c., veicinot sevis izzināšanu, savstarpēju sadarbību un uzticību starp grupas biedriem;
 • „X-indeks” nodarbībās projekta dalībnieki guva zināšanas par projektu rakstīšanu, ieviešanu un ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem – biznesa ideju, grāmatvedību, finansējuma piesaisti, izmaksām un ieņēmumiem u.c., kā arī nodarbību ietvaros tika izanalizētas dalībnieku biznesa idejas;
 • „StART” nodarbībās dalībnieki guva teorētiskas un praktiskas zināšanas par mājaslapu izveidi un administrēšanu. Kopīgi ar pasniedzēju tika izstrādātas divas jaunas mājaslapas http://super.vane.lv un http://new.15vskliepaja.lv (mājas lapas turpina darboties);
 • „Perspektīve” nodarbības bija vērstas uz zināšanu iegūšanu par personīgās un sociālās labklājības saglabāšanu, veicinot izpratni par sabiedrības sociālpolitiskās un ekonomiskās attīstības likumsakarībām, ētisko vērtību kopumu, cilvēka garīgās un fiziskās attīstības svarīgu mijiedarbību, veselīgu dzīvesveidu un vidi;
 • „FOTOskats” nodarbībās bija iespēja izmēģināt savas spējas foto un video mākslā. Dalībnieki strādaja komandās uzņemot foto par apkartējo vidi (kopā 275 foto) un piedalījās filmu tapšanas procesā – vienojās par sižetu, prezentēja savu ideju žūrijai un veidoja īsfilmas (kopā sešas īsfilmas);
 • Aktivitātes „Kukažiņa” ietvaros dalībnieki attīstīja savu radošumu un apguva jaunas prasmes veidojot lelles un nelielus suvenīrus – aproces;
 • Tematiskajos vakaros dalībnieki iepazina dažādu valstu kultūras, tradīcijas un to atšķirības no Latvijas nacionālās identitātes, guva zināšanas par jauno mediju profesiju un iespējām studēt ārzemēs, guva zināšanas par ārvalstu pieredzi atkarību ārstēšanā, tādejādi paplašinot savu redzesloku;
 • Aktivitātes „PaCeļam!” mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar brīvprātīgo darbu un iesaistīt kopīgā vides sakopšanas pasākumā. Tika sakopta skolas un brīvdabas estrādes teritorija, un jaunieši iesaistījās centra telpu sakopšanā pirms un pēc pasākumiem;
 • Izveidotas ceļojošās izstādes „Laika liecības” (30 darbi) un „Mīļie pasaku tēli” (15 darbi), kurās kā eksponāti tika izvietoti projekta laikā radītie darbi;
 • Noorganizēts trīs dienu noslēguma pasākums „@staro”, kura ietvaros tika piedāvātas dažādas aktivitātes (spēles, diskusijas, diskotēka, rodeļi, pārdomu aplis u.c.), lai katram dalībniekam būtu iespēja iesaistīties.

Detalizēta informācija

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši,Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 21522.64 LVL / 30 623.96 EUR
Izlietotais finansējums: 21006.93 LVL LVL / 29 890.17 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-231/41
Projekta īstenotājs: Biedrība "Jaunatnes darbinieku asociācija "Zelta tilts""
Sadarbības partneris: Biedrība "Autorleļļu un rotaļlietu meistaru Baltijas Ģilde"
Uzsākšanas datums: 05.06.2012.
Pabeigšanas datums: 30.11.2012.
Īstenošanas vieta: Kurzeme, Kandavas novads
Kontaktinformācija: Ķeguma iela 52 k1-33, Rīga, LV-1039
Īstenošanas ilgums: 05.06.2012.-30.11.2012.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli