sif-jauns-kras


Kurzemes NVO atbalsts 2012

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”

Поиск проектов

Projekta mērķi:

 • Nostiprināt Kurzemes reģionā vidi NVO ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai darbībai.
 • Veicināt Kurzemes NVO savstarpējo sadarbību, attīstot Kurzemes NVO sadarbības platformu.
 • Sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru Kurzemē, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā.
 • Nostiprināt sadarbību ar Kurzemes pašvaldību kontaktpersonām darbā ar NVO un popularizēt tās sabiedrībā.
 • Popularizēt sociālos atbalsta centrus kā sadarbības partnerus NVO.

Projekta mērķa grupa:

 • Kurzemes NVO līderi un aktīvisti: 100-200
 • Kurzemes iedzīvotāji, kas šobrīd nav iesaistījušies NVO: 100

Projekta īstenošanas vieta: Kurzeme

Projekta galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti:

 • Projekta administrēšana un projekta publicitātes nodrošināšana;
 • Vismaz 5 informatīvi semināri ar vismaz 80 cilvēku sadarbībā ar sociālā atbalsta centriem pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanai
 • Vismaz 50 bezmaksas konsultācijas vismaz 20 NVO ar to darbību saistītos jautājumos (NVO izveides un vadīšanas juridisko aspektu, efektīvas biedrības pārvaldes jautājumi, grāmatvedības un finanšu plānošanas jautājumi, publicitātes, sociālo mediju, komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas jautājumi);
 • Vismaz 15 NVO konsultēti par projektu iesniegumu sagatavošanu; sagatavoti 10 projektu pieteikumi;
 • Informācijas apkopošana un izplatīšana Kurzemes NVO par aktualitātēm (vismaz 60 jauni satura ieraksti www.zkcentrs.lv un vismaz 6 e-ziņu lapas)
 • Sadarbības nostiprināšana ar Kurzemes pašvaldību kontaktpersonām darbā ar NVO, to esamības popularizēšana (kontaktpersonu dati iekļauti vismaz 5 pašvaldību mājas lapās)

1 NVO Sadarbības platformas attīstība - Kurzemes NVO Sadarbības forums 2012 (vismaz 100 – 200 dalībnieku, 3 sadarbības partneri, 15 informatīvie partneri).

 

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4000,00 LVL / 5 691.49 EUR
Номер проекта: 2012.LV/1-1/01
Исполнитель проекта: Biedrība "Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Дата начала проекта: 18.05.2012.
Дата окончания проекта: 15.11.2012.
Место реализации: Kurzemes plānošanas reģions
Юридический адрес: Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu nov., LV-3201
www: http://www.zkcentrs.lv
Период проетка: 18.05.2012.- 15.11.2012.