sif-jauns-kras


Kompleksi pasākumi pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Zemgales plānošanas reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”

Meklēt projektus

Projekts paredz turpināt sniegt konsultatīvu, informatīvu un īpašu pasākumu atbalstu, lai nodrošinātu Zemgales plānošanas reģiona biedrībām un nodibinājumiem nepieciešamos pakalpojumus, kā arī palīdzētu jaunām NVO uzsākt darbību.

Projekta mērķis – veicināt Zemgales plānošanas reģiona iedzīvotāju aktivitātes līdzdalības jomā 2012. gadā.

Mērķa grupas: Zemgales plānošanas reģiona biedrības un nodibinājumi, aktīvi indivīdi (jaunieši, pieaugušie un seniori).

Projekta īstenošanas vieta: Zemgales plānošanas reģions (reģionālo pārklājumu nodrošina projekta vadošais partneris kopā ar 2 reģionālajiem partneriem).

Galvenās aktivitātes (visas norādītās aktivitātes ir bezmaksas):

 • Ikdienas pakalpojumu nodrošināšana – konsultācijas un informatīvie pasākumi;
 • NVO atvērto durvju dienas un NVO informācijas dienas;
 • Palīdzība NVO projektu sagatavošanā
 • Plaši informatīvie pasākumi, nodrošinot www.zemgalei.lv darbību un e-pastu listes ar regulāri apkopotu informāciju, kā arī ziņu publicēšana pašvaldību mājas lapās un www.jelgava.lv/nvo, kur Zemgales NVO Centram ir administratora tiesības sadaļas ziņu publicēšanai
 • Brīvprātīgā darba veicināšanas pasākumi
 • Tehniskā atbalsta nodrošināšana Zemgales plānošanas reģiona biedrībām un nodibinājumiem
 • NVO interešu pārstāvniecība plānošanas reģiona pašvaldībās
 • Aktīva NVO savstarpēja sadarbība

Plānoto rezultātu kopsavilkums:

 • Vismaz 3 NVO informācijas dienas un vismaz 60 dalībnieki kopā Zemgales plānošanas reģionā ar NVO prezentācijām (t.sk. atvērto durvju dienas) un aktuālās informācijas sniegšanu gan no Zemgales NVO Centra puses, gan arī pieaicinot valsts iestāžu (VID, VDI) un fondu pārstāvjus, tādējādi veicinot NVO popularizēšanu reģionā;
 • Sniegtas vismaz 150 konsultācijas Jelgavā, Aizkrauklē un Jēkabpilī (vai izbraukuma konsultācijas citos novados) projekta ieviešanas laikā klātienē, e-pastā vai pa tālruni;
 • Veiktas vismaz 60 publikācijas interneta portālos vai drukātajā presē;
 • Pēc sniegtajām vismaz 40 konsultācijām par projektu pieteikumu sagatavošanu, izstrādāti vismaz 10 projekti, sniedzot konsultatīvu palīdzību reģiona NVO;
 • Aktualizēta visa Zemgales NVO datu bāze, pievienojot jaunas NVO un precizējot kontaktinformāciju;

Nodrošināta regulāra informācijas izplatīšana vismaz 800 adresātiem Zemgales plānošanas reģionā (e-pastu listes vadošajam partnerim un reģionālajiem atbalsta punktiem).

Piešķirtais finansējums: 3900,80 LVL / 5 550.34 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/2-1/02
Projekta īstenotājs: Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Sadarbības partneris: biedrība "Aizkraukles reģionālā Tautskola"; biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"
Uzsākšanas datums: 18.05.2012.
Pabeigšanas datums: 15.11.2012.
Īstenošanas vieta: Zemgales plānošanas reģions
Juridiskā adrese: Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
WWW adrese: http://www.zemgalei.lv
Apstiprināšanas datums: 18.05.2012
Īstenošanas ilgums: 18.05.2012.- 15.11.2012.