sif-jauns-kras


Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Vidzemē 2012

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”

Search projects

Description

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, uz rezultātu orientētu NVO darbību Vidzemes reģionā, kā arī vairot reģiona iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un līdzdalību sabiedrībai aktuālu un nozīmīgu problēmu risināšanā savā kopienā, iesaistoties nevalstisko organizāciju darbībā un to organizētajās aktivitātēs. To paredzēts īstenot nodrošinot individuālas konsultācijas un aktuālāko informāciju Vidzemes NVO, veicinot iedzīvotāju izpratni par līdzdalības un sadarbības iespējām savas kopienas attīstīšanai, kā arī sekmējot filantropijas un brīvprātīgā darba kustību un pilnveidojot NVO sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu.
Projekta mērķa grupa ir Vidzemes reģiona NVO, aktīvie un neaktīvie iedzīvotāji, vietējās pašvaldības, uzņēmēji, esošie un potenciālie kopienu fondu ziedotāji (tai skaitā brīvprātīgie). Projekta aktivitātes notiks Valmierā un apkārtējos novados, Alūksnes un Apes novadā, Valkā un Cēsīs, iesaistot NVO no visa Vidzemes reģiona.
Galvenās aktivitātes: Bezmaksas konsultācijas par NVO darbību un projektu iesniegumu sagatavošanu, aktuālās informācijas pasākumi Vidzemes NVO – forums, kurā pulcēsies ap 80 Vidzemes organizāciju, un ziņu lapa, kurā apkopotas foruma aktualitātes un citas svarīgas ziņas, apkaimes darbnīcas Valmieras pusē. Tāpat plānoti kopienu filantropijas populari¬zēšanas pasākumi Valmieras un Alūksnes apkaimē: labdarības akcijas, VNF ziedotāju lojalitātes pasākums, kā arī VNF mājas lapas www.vnf.lv pārveide, brīvprātīgā darba platformas izveide un diskusijas par kopienās pieejamo resursu izmantošanu.

Information

Amount of Grant Awarded: 4000,00 LVL / 5 691.49 EUR
Project number: 2012.LV/5-1/05
Project Promoter: Nodibinājums "Valmieras novada fonds"
Partner(s): nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds"; Vidzemes plānošanas reģions; biedrība "Latvijas - Igaunijas institūts"
Start date of project: 18.05.2012.
Project finish date: 15.11.2012.
Place of implementation: Vidzemes plānošanas reģions
Legal address: Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
www: http://www.vnf.lv
Duration of the project: 18.05.2012.- 15.11.2012.

Documents

Documents