sif-jauns-kras


Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Vidzemē 2012

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, uz rezultātu orientētu NVO darbību Vidzemes reģionā, kā arī vairot reģiona iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un līdzdalību sabiedrībai aktuālu un nozīmīgu problēmu risināšanā savā kopienā, iesaistoties nevalstisko organizāciju darbībā un to organizētajās aktivitātēs. To paredzēts īstenot nodrošinot individuālas konsultācijas un aktuālāko informāciju Vidzemes NVO, veicinot iedzīvotāju izpratni par līdzdalības un sadarbības iespējām savas kopienas attīstīšanai, kā arī sekmējot filantropijas un brīvprātīgā darba kustību un pilnveidojot NVO sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu.
Projekta mērķa grupa ir Vidzemes reģiona NVO, aktīvie un neaktīvie iedzīvotāji, vietējās pašvaldības, uzņēmēji, esošie un potenciālie kopienu fondu ziedotāji (tai skaitā brīvprātīgie). Projekta aktivitātes notiks Valmierā un apkārtējos novados, Alūksnes un Apes novadā, Valkā un Cēsīs, iesaistot NVO no visa Vidzemes reģiona.
Galvenās aktivitātes: Bezmaksas konsultācijas par NVO darbību un projektu iesniegumu sagatavošanu, aktuālās informācijas pasākumi Vidzemes NVO – forums, kurā pulcēsies ap 80 Vidzemes organizāciju, un ziņu lapa, kurā apkopotas foruma aktualitātes un citas svarīgas ziņas, apkaimes darbnīcas Valmieras pusē. Tāpat plānoti kopienu filantropijas populari¬zēšanas pasākumi Valmieras un Alūksnes apkaimē: labdarības akcijas, VNF ziedotāju lojalitātes pasākums, kā arī VNF mājas lapas www.vnf.lv pārveide, brīvprātīgā darba platformas izveide un diskusijas par kopienās pieejamo resursu izmantošanu.

предоставил финансирование: 4000,00 LVL / 5 691.49 EUR
Номер проекта: 2012.LV/5-1/05
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Valmieras novada fonds"
Партнер: nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds"; Vidzemes plānošanas reģions; biedrība "Latvijas - Igaunijas institūts"
Дата начала проекта: 18.05.2012.
Дата окончания проекта: 15.11.2012.
Место реализации: Vidzemes plānošanas reģions
Юридический адрес: Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
www: http://www.vnf.lv
Период проетка: 18.05.2012.- 15.11.2012.