Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > Apstiprināti rezultāti Nevalstisko organizāciju ad[..]

Apstiprināti rezultāti Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanas programmā

es-esf-sif-logo

Apstiprināti rezultāti trešajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Kopumā projektu iesniegumu atlases ietvaros tika saņemti 249 projektu iesniegumi par kopējo summu 4 958 264,50 LVL, kas gandrīz 7 reizes pārsniedz atlasē pieejamo finansējumu. Atbalstu savu projektu īstenošanai saņems 33 Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi par kopējo summu 696 985,07 LVL.

Apakšaktivitātes ietvaros Eiropas Sociālā fonda finansējums veido 92,07 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL. Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projektu iesniegumu atlases šajā apakšaktivitātē vairāk nav plānots izsludināt.