Home > News > News archive > News > SIF padome apstiprina 17 sabiedrības saliedēšanas [..]

SIF padome apstiprina 17 sabiedrības saliedēšanas projektus

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

2012.gada 8.augustā Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes sēdē tika pieņemti lēmumi par atklāto projektu konkursu ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem divās sabiedrības saliedēšanas programmās – „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” un „Ārpusskolas pasākumu programma”. Šīs programmas finansētas no SIF piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” ietvaros saņemti 5 projektu iesniegumi. Šīs programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību. Programmas mērķa grupa ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Programmas ietvaros tiks atbalstītas apmaiņas programmas, kuru laikā mazākumtautību ģimeņu bērni dzīvos latviešu ģimenēs, un otrādi. Projektus varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuram ir pieredze darbā ar bērniem un ģimenēm (piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā).

Ņemot vērā, ka visi iesniegtie projektu iesniegumi tika atzīti par atbilstošiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem un ieguva pietiekamu punktu skaitu kvalitātes vērtēšanas kritērijos, kā arī programmā pieejamais finansējuma apjoms ir pietiekams, SIF padome apstiprināja visus 5 projektu iesniegumus.
(pdf Apstiprināto projektu saraksts ).

Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību. Programmas ietvaros saņemti 84 projektu iesniegumi par kopējo summu virs 500 000 LVL, kas gandrīz septiņas reizes pārsniedz pieejamo finansējumu (75 000 LVL). Programmas mērķa grupa ir dažādu tautību skolēni, t.sk. arī ārvalstīs dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie. Projektu aktivitātēs obligāti jāiesaista latviešu bērni un jaunieši, kā arī vismaz vienas mazākumtautības un/vai diasporas pārstāvji, paredzot viņu sadarbību un kopīgu darbošanos. Projektus varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuram ir pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem (piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā, t.sk. pieredze sadarbībā ar skolām). Projektos kā sadarbības partneri tiks iesaistītas arī izglītības iestādes un citas nevalstiskās organizācijas. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 3000 līdz 7000 latu. 

SIF padome apstiprināja 12 projektu iesniegumus , bet 46 projektu iesniegumi noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.
(pdf Apstiprināto projektu saraksts).

SIF izsaka pateicību organizācijām, kuras sagatavoja un iesniedza projektu iesniegumus minētajās programmās, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu sabiedrības saliedēšanas pasākumu īstenošanā.