Печатать |

Начало > Источники финансирования > Программы государственного бюджэта 2002-2012[..] > Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērn[..] > Būsim draugi

sif-jauns-kras


Būsim draugi

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķi:

1. Veicināt Liepājas pilsētas latviešu un mazākumtautību ģimeņu savstarpējo sapratni un sadarbību, uzņemoties viesģimenes lomu un kopīgi rūpējoties par bērniem.

2. Dažādot projektā iesaistīto dalībnieku dzīves pieredzi, aicinot viņus piedalīties gan sadraudzības pasākumā ar internacionālu noskaņu, gan Latvijas Republikas dzimšanas dienas svinībās Rīgā pie Brīvības pieminekļa.

Projekta īstenošanas vieta: Liepāja

Galvenās aktivitātes:

1. Visu dalībnieku kopā sanākšana, iepazīšanās, atbildības līguma slēgšana, bērnu apmaiņu programma.

2. Bērnu uzturēšanās viesģimenēs 3 dienas augustā.

3. Kopīgs sporta pasākums un vidus rezultātu izvērtēšana augustā.

4. Bērnu uzturēšanās viesģimenēs 3 dienas oktobrī - skolas brīvlaikā.

5. Projekta noslēgums – kopīgs brauciens uz 18. novembra svinībām Rīgā, ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, salūta skatīšanās un citas aktivitātes, lai veicinātu patriotisma veidošanos.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Номер проекта: 2012.LV/VG/03/04
Исполнитель проекта: Biedrība „Interešu centrs „Pēcskola””
 


Дата печати: 11.07.20