Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Būsim draugi

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķi:

1. Veicināt Liepājas pilsētas latviešu un mazākumtautību ģimeņu savstarpējo sapratni un sadarbību, uzņemoties viesģimenes lomu un kopīgi rūpējoties par bērniem.

2. Dažādot projektā iesaistīto dalībnieku dzīves pieredzi, aicinot viņus piedalīties gan sadraudzības pasākumā ar internacionālu noskaņu, gan Latvijas Republikas dzimšanas dienas svinībās Rīgā pie Brīvības pieminekļa.

Projekta īstenošanas vieta: Liepāja

Galvenās aktivitātes:

1. Visu dalībnieku kopā sanākšana, iepazīšanās, atbildības līguma slēgšana, bērnu apmaiņu programma.

2. Bērnu uzturēšanās viesģimenēs 3 dienas augustā.

3. Kopīgs sporta pasākums un vidus rezultātu izvērtēšana augustā.

4. Bērnu uzturēšanās viesģimenēs 3 dienas oktobrī - skolas brīvlaikā.

5. Projekta noslēgums – kopīgs brauciens uz 18. novembra svinībām Rīgā, ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, salūta skatīšanās un citas aktivitātes, lai veicinātu patriotisma veidošanos.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta numurs: 2012.LV/VG/03/04
Projekta īstenotājs: Biedrība „Interešu centrs „Pēcskola””