Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Mēs spēsim saprasties!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Krāslavas novads atrodas pierobežas zonā, kur dzīvo dažādu tautību cilvēki, kuriem ir sava kultūra, savas tradīcijas, sava valoda.

Projekta mērķis ir Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados dzīvojošo tautību savstarpējas sapratnes un sadarbības veicināšana, savas dzimtās puses izzināšana, sabiedrības saliedēšana, patriotiska un tikumiska audzināšana.

Projekta mērķa grupa 5.-9. klašu skolēni, kuri saziņā lieto krievu vai latviešu valodu.

Projekta īstenošana ir paredzēta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados un citur.

Par projektu tiks sagatavotas prezentācijas dažādām skolām un pasniegtas 5. -9.klašu skolēniem. Informācija par projektu tiks ievietota avīzēs „Krāslavas Vēstis”, „Ezerzeme”, sociālajos tīklos.

Ģimeņu atlase tiek plānota kā anketēšana, intervijas, iepazīšanās pasākums.

Iepazīšanas pasākums ir iecerēts kā saliedēšanas pasākums, izmantojot dažādas atbilstošas aktivitātes.

Skolēnu uzturēšanos ģimenēs plānojam divas dienas 6 nedēļas nogalēs. Skolēni tiks iepazīstināti ar dažādu ģimeņu tradīcijām, iecienītākajiem ēdieniem, hobijiem, brīvā laika organizēšanu.

Projekta laikā tiek paredzētas divas ekskursijas:

  • uz „Latgales sētu” Andrupenē ar mērķi iepazīstināt skolēnus un viņu ģimenes ar seno latgaliešu kultūru un tās īpatnībām. Pēc ekskursijas veidojot kopīgu grāmatu „Vecās sienas stāsta”.
  • uz ZS „Viesturi”, kas ir izcila mūsdienu latgaļu saimniecība, kurā var redzēt ne tikai Latgalei raksturīgus mājdzīvniekus, bet arī dažādus eksotiskus dzīvniekus. ZS „Viesturi” saimnieks brīvi sazinās abās valodās, un skolēniem ir iespēja iegūt zināšanas abās valodās.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Project number: 2012.LV/VG/04/03
Project Promoter: Biedrība „Multikultūras integrācijas centrs „Varavīksnes laiva””