esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai valsts sektorā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta virsmērķis ir stiprināt mazākumtautību un citu NVO kapacitāti aktīvai un kvalitatīvai etnisko minoritāšu tiesību un sabiedrības interešu aizstāvībai lēmumu veidošanās procesos. Projekta aktualitāte balstās uz to, ka mazākumtautību organizācijām Latvijā ir kritiski zema pilsoniskās līdzdalības pakāpe, jo līdz šim katra organizācija ir darbojusies savu iekšēji šauru interešu robežās. Mērķa grupa - mazākumtautību biedrības un citas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas etnisko grupu interešu aizstāvības jomā. Projekta iesniedzējs ir biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”, sadarbības partneri ir četras biedrības, kuras ir vairāku NVO virsorganizācijas. Projekta norise aptver visus četrus Latvijas, īstenošanas laiks - 12 mēneši. Galvenās aktivitātes: līdzdalības iespēju izpēte un izpratnes paaugstināšana; jaunu instrumentāriju izstrāde; apmācības, kas virzītas uz jaunu darbības mērķu izvirzīšanu, motivēšanu, līderisma stiprināšanu; u.c. Kā galvenais projekta rezultāts plānots – izveidota vislatvijas mazākumtautību koalīcija -, kas nodrošinās tajā iesaistīto NVO aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību reģionālajā un valsts līmenī.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija stiprināt mazākumtautību un citu NVO kapacitāti aktīvai un kvalitatīvai etnisko minoritāšu tiesību un sabiedrības interešu aizstāvībai lēmumu veidošanās procesos. Projekta mērķa grupa bija mazākumtautību biedrības un citas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas etnisko grupu interešu aizstāvības jomā. Projekta norise aptvēra visus četrus Latvijas reģionus. Projekta galvenās aktivitātes bija mazākumtautību grupu vajadzību un NVO līdzdalības iespēju izpēte un apzināšana. Tās ietvaros tika veikts pētījums un no iegūtajiem materiāliem un secinājumiem, izveidots pētījuma rezultātu e-izdevums „Mazākumtautību NVO interešu aizstāvība: iespējas un prakse”. Aktivitātes ietvaros tika noorganizētas 4 sabiedriskās diskusijas ar mērķi informēt sabiedrību par nevalstiskā sektora lomu sabiedrības interešu aizstāvībā un iespējām sadarboties ar valsts institūcijām un privāto sektoru. Aktivitātes "NVO biedru un darbinieku apmācība līdzdalībai politikas veidošanas procesos" ietvaros tika noorganizēti 4 semināri „Līderības prasmju attīstīšana un motivācijas veidošana”, 4 praktikumi „Lēmumu ietekmēšanas juridiskie aspekti mazākumtautību tiesību aizstāvības jomā", 4 praktikumi „NVO līdzdalība un lobija plāna izstrādes pamati”. Bez tam projektā tika izstrādāts koalīcijas mazākumtautību politiskajai līdzdalībai mērķis, darbības principu nolikums un iespējamais koalīcijas sadarbības modelis un noorganizēts forums ”Koalīcija mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai” , kura laikā tika izveidota „Koalīcija mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai”, vienošanos par darbību koalīcijā parakstīja 10 NVO. Projekta laikā NVO tika sniegtas arī praktiskās konsultācijas par ES fondiem un to finansētie pasākumiem un konsultācijas par dažādiem projekta problemātikā aktuāliem jautājumiem. Visu projekta īstenošanas laiku projekta iesniedzēja un sadarbības partneru interneta mājas lapās tika ievietota informācija par projekta mērķiem un aktivitātēm, sniegta informācija par projekta aktualitātēm dažādos laikrakstos, radio un TV, izveidots buklets par projekta rezultātiem.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Курземскый регион,Латгальскый регион,Видземскый регион,Земгальскый регион
Последние изменения: 2013-10-30
ESF финансирование: 25 623.18 EUR / 18 008.07 LVL;
  • ESF финансирование: 23 591.24 EUR / 16 580.02 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 031.94 EUR / 1 428.06 LVL;
ESF награждено: 28 578.34 EUR / 20 084.97 LVL;
  • ESF награждено: 26 546.39 EUR / 18 656.91 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 031.95 EUR / 1 428.06 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/176
Исполнитель проекта: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Партнер: Biedrība „Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”,Biedrība ”Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”,Biedrība ”Jēkabpils NVO resursu centrs”,Biedrība „Izglītības projekti”
Дата начала проекта: 01.09.2012.
Дата окончания проекта: 31.08.2013.
Место реализации: Latgalē - Jēkabpilī: Brīvības 229 un Rīgas 216b, Kurzemē- Talsos: Valdemāra 17a, Zemgalē- Jelgavā: Sarmas 4, Vidzemē- Madonā: Parka 4 vai/un Alūksnē
Юридический адрес: Rīgas iela 216B, Jēkabpils, LV-5202
Tелефон: 65235635
Факс: 65235635
www: http://www.iic.lv
Cтатус: проект осуществлён