Print |

Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Ārpusskolas pasākumu programma 2012 > Es esmu šeit piederīgs!

sif-jauns-kras


Es esmu šeit piederīgs!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Search projects

Projekta mērķi:

Vispārīgais: veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību.

Tiešie:

 1. Vienoti darbojoties radošajās darbnīcās un citos pasākumos, nodrošināt labvēlīgu vidi latviešu un mazākumtautību bērnu un jauniešu pozitīvai saskarsmei.
 2. Vairot mazākumtautību pārstāvju izpratni par Latvijas kultūras vērtībām un vēsturiskajām tradīcijām un iepazīstināt latviešu bērnus un jauniešus ar Latvijā dzīvojošo mazākumtautību kultūras vērtībām.
 3. Veidot latviešu un mazākumtautību jauniešiem toleranci pret citu tautību valodu un celt latviešu valodas kā valsts valodas prestižu.

Mērķa grupa:

 • Balvu pamatskolas 60 mazākumtautību skolēni (8-15 g.v.);
 • Lubānas vidusskolas 40 latviešu skolēni (8-15 g.v.);
 • Balvu pamatskolas 20 latviešu skolēni (8-15 g.v.).

Netiešā mērķa grupa: Balvu pamatskolas 410 skolēni, viņu ģimenes, 42 skolotāji, Lubānas vidusskolas 253 skolēni, viņu vecāki, 33 skolotāji.

Projekta īstenošanas vieta:
Balvi (Latgales plānošanas reģions) un Lubāna (Vidzemes plānošanas reģions).

Galvenās aktivitātes:

 • „Vasaras skola”;
 • radošās darbnīcas, konkursi un citas aktivitātes „Draudzīgās ceturtdienas”;
 • darba grupas tikšanās;
 • projekta publicitāte;
 • projekta administrēšana.

Plānotie rezultāti:

 • Balvu pamatskolas 20 mazākumtautību skolēni, Lubānas vidusskolas 20 latviešu skolēni un Balvu pamatskolas 20 latviešu skolēni piedalījušies „Vasaras skolā”.
 • Balvu pamatskolas 60 mazākumtautību skolēni, Lubānas vidusskolas 40 latviešu skolēni un Balvu pamatskolas 20 latviešu skolēni piedalījušies radošajās darbnīcās „Draudzīgās ceturtdienas”.
 • Kopīgās nodarbībās nodrošināta labvēlīga vide latviešu un mazākumtautību skolēnu pozitīvai saskarsmei, vairota mazākumtautību skolēnu izpratne par latviešu kultūras vērtībām un tradīcijām, stiprināts latviešu kā valsts valodas prestižs, latviešu bērniem radīta motivācija iepazīt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību kultūru un valodu.

Lubānas vidusskolas pedagogi un skolēni būs ieguvuši vērtīgu projektu darba pieredzi, lai turpmāk sagatavotu projektu pieteikumus un realizētu projektus.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 6650,00 LVL / 9 462.10 EUR
Project number: 2012.LV/SP/73/02
Project Promoter: Biedrība "Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”"
Partner(s): Balvu pamatskola; Lubānas vidusskola
 


Date of printing: 25.05.20