sif-jauns-kras


Mēs visi kopā Latvijas bērni esam

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Search projects

Nodibinājuma pieteiktā projekta Mēs visi kopā Latvijas bērni esam virsmērķi ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālo atmiņas attīstību.

Projekta tiešie mērķi:

 • organizēt ārpusskolas pasākumus kopā Latvijas un diasporas bērniem, jauniešiem no Īrijas un Lielbritānijas,
 • stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti,
 • veicināt Latvijas valstpiederīgo atgriešanos savā dzimtenē.

Projekta mērķa grupa:

 • Latvijas skolēni,
 • diasporas bērni un jaunieši no Īrijas,
 • diasporas bērni un jaunieši no Lielbritānijas.

Projekta īstenošanas vieta ir:

 • Rīga,
 • Kurzemes jūrmala, Mazirbe.

Pieteiktā projekta galvenās aktivitātes:

 • radošā vasaras nometne „ Ģertrūde pie jūras”,
 • bērnu un jauniešu ekskursija Rīgā,
 • diasporas viesu atvadu vakars,
 • konkurss „ Mana Latvija”,
 • noslēguma pasākums „ Latvijā svētki”.

Īstenojot pieteikto projektu, tiks sasniegti rezultāti:

 • organizēti saturiski ārpusskolas pasākumi,
 • iesaistīti 160 dalībnieki,
 • uzkrāta pieredze darbam ar Latvijas valstpiederīgajiem ārvalstīs,
 • diasporas bērni un jaunieši aicināti iepazīt savu dzimteni,
 • visi aicināti dzīvot savā zemē-Latvijā.

Galvenais sasniegums projektā ir visiem kopā stiprināt savu valstisko piederību, veicinot sociālās atmiņas attīstību.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 6650,00 LVL / 9 462.10 EUR
Project number: 2012.LV/SP/18/10
Project Promoter: Nodibinājums „Ģertrūdes fonds”
Partner(s): Rīgas Valda Zālīša pamatskola