sif-jauns-kras


Kopā un reizē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Meklēt projektus

Projekta mērķis – ar neformālas izglītības paņēmieniem ārpusskolas programmā veicināt sadarbību starp dažādu tautību Jelgavas pilsēta, Jelgavas novada un Rīgas pilsētas skolēniem no Rīgas Ukraiņu vidusskolas, attīstot skolēnos pilsonisko un demokrātisko līdzdalību. Veicinot nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, kopt kultūras un sociālo atmiņu, paralēli attīstot Jelgavu un Latviju kopumā.

Projektu īstenos biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” piesaistot partnerus Jelgavas 2.pamaskolu, Jelgavas Spīdolas ģimnāziju un Rīgas Ukraiņu vidusskolu.

Projekta norises laiks ir no 2012.gada 20.augusta līdz 20.novembrim.

Norises vieta Jelgavas pilsēta (daļēji Jelgavas novadā un Rīgā).

Mērķauditorija ir latviešu un mazākumtautību Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Rīgas pilsētas skolēni no Rīgas Ukraiņu vidusskolas, kuri mācās latviešu, krievu vai ukraiņu valodā vispārējās izglītības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

-          Projekta administrēšana;

-          Izglītojošs, lokālpatriotismu veicinošs pasākums „Zemgales  lauku sētas (mājas) dzīves izzināšana caur darbu un  tautas dziesmām”;

-          Erudīcijas konkurss „Izzini, uzzini, zini”;

-          Deju kolektīva izveide;

-          Multikulturāla teātra studijas izveide;

-          Svinīgs, saliedējošs pasākums „Mēs sveicam Tevi”.

Projekta ieviešanas norise palīdzēs veicināt saliedētību un iekļaujošas sabiedrības attīstību, veicinās latviešu valodas un kultūras popularizēšanu mazākumtautību skolēnu vidū un latviešu skolēnu informēšanu par mazākumtautību kultūru.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 5470,01 LVL / 7 783.12 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/SP/01/11
Projekta īstenotājs: Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"
Sadarbības partneris: Jelgavas Spīdolas ģimnāzija; Jelgavas 2.pamatskola; Rīgas Ukraiņu vidusskola