Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Kopā un reizē

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Search projects

Description

Projekta mērķis – ar neformālas izglītības paņēmieniem ārpusskolas programmā veicināt sadarbību starp dažādu tautību Jelgavas pilsēta, Jelgavas novada un Rīgas pilsētas skolēniem no Rīgas Ukraiņu vidusskolas, attīstot skolēnos pilsonisko un demokrātisko līdzdalību. Veicinot nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, kopt kultūras un sociālo atmiņu, paralēli attīstot Jelgavu un Latviju kopumā.

Projektu īstenos biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” piesaistot partnerus Jelgavas 2.pamaskolu, Jelgavas Spīdolas ģimnāziju un Rīgas Ukraiņu vidusskolu.

Projekta norises laiks ir no 2012.gada 20.augusta līdz 20.novembrim.

Norises vieta Jelgavas pilsēta (daļēji Jelgavas novadā un Rīgā).

Mērķauditorija ir latviešu un mazākumtautību Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Rīgas pilsētas skolēni no Rīgas Ukraiņu vidusskolas, kuri mācās latviešu, krievu vai ukraiņu valodā vispārējās izglītības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

-          Projekta administrēšana;

-          Izglītojošs, lokālpatriotismu veicinošs pasākums „Zemgales  lauku sētas (mājas) dzīves izzināšana caur darbu un  tautas dziesmām”;

-          Erudīcijas konkurss „Izzini, uzzini, zini”;

-          Deju kolektīva izveide;

-          Multikulturāla teātra studijas izveide;

-          Svinīgs, saliedējošs pasākums „Mēs sveicam Tevi”.

Projekta ieviešanas norise palīdzēs veicināt saliedētību un iekļaujošas sabiedrības attīstību, veicinās latviešu valodas un kultūras popularizēšanu mazākumtautību skolēnu vidū un latviešu skolēnu informēšanu par mazākumtautību kultūru.

Information

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 5470,01 LVL / 7 783.12 EUR
Project number: 2012.LV/SP/01/11
Project Promoter: Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"
Partner(s): Jelgavas Spīdolas ģimnāzija; Jelgavas 2.pamatskola; Rīgas Ukraiņu vidusskola

Documents

Documents