Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis: nodrošināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko krīzes centru līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanā un lēmumu pieņemšanā darbā ar bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības, tostarp izmantojot adekvātas disciplinēšanas metodikas ieviešanu. Mērķa grupa: NVO krīzes centri, to darbinieki; tiešā mērķa grupa: projekta iesniedzējs centrs „Dardedze” un tā sadarbības partneri; netiešā mērķa grupa: iedzīvotāji un NVO organizācijas, kas strādā ar bērniem Latvijā. Projekta aktivitātes plānotas visā Latvijā atbilstoši NVO izvietojumam, īstenošanas laiks - 10 mēneši no 01.09.2012. Projekts paredz paaugstināt NVO kapacitāti darbā ar bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības, kā arī izstrādāt disciplinēšanas metodiku krīzes centriem. Aktualitāte: zināšanu un kompetences trūkums speciālistiem darbam ar specifisku mērķa grupu – bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības. Sagaidāmie rezultāti: paaugstināta projektā iesaistīto speciālistu kapacitāte, veiktas izmaiņas politikā, izstrādāti informatīvie materiāli un vienota disciplinēšanas metožu sistēma.

Результаты проекта: Projekta mērķis - nodrošināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko krīzes centru līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanā un lēmumu pieņemšanā darbā ar bērniem, kas cietuši no vienaudžu seksuālās vardarbības, ir sasniegts. Projekta ietvaros īstenotas 4 dienu apmācības par tēmu "Bērni ar seksuālās uzvedības problēmām un pusaudži ar kaitējošu seksuālo uzvedību", noorganizētas diskusiju grupas NVO speciālistiem un valsts institūciju pārstāvjiem, izstrādāti informatīvi materiāli nozares speciālistiem un vecākiem, tai skaitā disciplinēšanas vadlīnijas, nodrošināta publicitāte. Kopumā projektā atbalstītas 7 nevalstiskās organizācijas.
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2013-09-09
ESF финансирование: 32 231.09 EUR / 22 652.14 LVL;
  • ESF финансирование: 29 675.19 EUR / 20 855.84 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 555.90 EUR / 1 796.30 LVL;
ESF награждено: 32 231.10 EUR / 22 652.15 LVL;
  • ESF награждено: 29 675.19 EUR / 20 855.84 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 555.91 EUR / 1 796.30 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/115
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Centrs "Dardedze""
Партнер: Nodibinājums "Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne"",Nodibinājums „Talsu novada krīžu centrs”,Nodibinājums "Centrs Valdardze",Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”,Nodibinājums „Zantes ģimenes krīzes centrs",Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"
Дата начала проекта: 01.09.2012.
Дата окончания проекта: 30.06.2013.
Место реализации: Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002
Юридический адрес: Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002
Tелефон: 26538252
Факс: 67612614
www: http://www.centrsdardedze.lv
Cтатус: проект осуществлён