Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administrat[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā ģimeņu pakalpojumu jomā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā ģimeņu pakalpojumu jomā. Projekta mērķa grupa ir piecas nevalstiskas organizācijas - biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, biedrība „Sociālā atbalsta, apmācības un informācijas centrs „AD OPUS””, biedrība „Latvijas Skolu psihologu asociācija”, biedrība „Sadarbības tilts”, biedrība „Kristīgais Žēlsirdības centrs”. Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tiks nodrošināta ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcijas izstrāde, piesaistot pašvaldības un valsts līmeņa politikas plānotājus un nozares ekspertus ģimeņu politikas jomā, apmācības nevalstisko organizāciju speciālistiem administratīvās kapacitātes stiprināšanai, ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcijas ieviešanas pilotprojekts, informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība. Projekta sagaidāmie rezultāti: izstrādāta 1 ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcija, apmācīti 26 nevalstisko organizāciju speciālisti administratīvās kapacitātes stiprināšanai, ieviests 1 ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcijas ieviešanas pilotprojekts, nodrošinātas publiskās diskusijas pie apaļā galda semināra ietvaros starp NVO un pašvaldības un valsts līmeņa politikas plānotājiem ģimeņu politikas jomā, nodrošināti 5 informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un nodrošināta 1 projekta vadība. Projekta īstenošanas laiks, vieta, izmaksas: Projektu plānots ieviest visā Latvijas teritorijā, laikā no 01.09.2012.-30.06.2013. par kopējo summu 24859.09LVL apmērā.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis- panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā ģimeņu pakalpojumu jomā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā ģimeņu pakalpojumu jomā. Projekta aktivitātes iesaistījās piecas nevalstiskas organizācijas - biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, biedrība „Sociālā atbalsta, apmācības un informācijas centrs „AD OPUS””, biedrība „Latvijas Skolu psihologu asociācija”, biedrība „Sadarbības tilts”, biedrība „Kristīgais Žēlsirdības centrs”. Lai sasniegtu projekta mērķi, projektā tika izstrādāta ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcija, piesaistot pašvaldības un valsts līmeņa politikas plānotājus un nozares ekspertus ģimeņu politikas jomā, tika noorganizētas apmācības nevalstisko organizāciju speciālistiem administratīvās kapacitātes stiprināšanai par tādām tēmām kā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vadības un finanšu instrumentu piesaistes prasmju attīstība, politikas plānošanas pamatprincipi un lobēšanas prasmju attīstība un vienlīdzīgu iespēju politika, tiks organizētas apmācības arī par ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcijas ieviešanu, tika ieviests ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koncepcijas pilotprojekts. Lai veicinātu pilotprojekta rezultātu izplatīšanu, tika noorganizēts seminārs- apaļā galda diskusija un preses konference.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-09-09
Projekta kopējais finansējums: 34 185.43 EUR / 24 025.66 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 474.54 EUR / 22 120.43 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 710.89 EUR / 1 905.22 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 185.44 EUR / 24 025.66 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 474.53 EUR / 22 120.43 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 710.91 EUR / 1 905.24 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/206
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"
Sadarbības partneris: Biedrība „Sociālā atbalsta, apmācības un informācijas centrs „AD OPUS””
Uzsākšanas datums: 01.09.2012.
Pabeigšanas datums: 30.06.2013.
Īstenošanas vieta: Cēsu iela 31, k-3, Rīga
Juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012
Telefons: 67378353
Fakss: 67709620
WWW adrese: http://www.sosbernuciemati.lv
Statuss: Pabeigts